ท่าน เหอ เสี่ยว จวิน เลขาพรรคประจำเมืองแต้จิ๋ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะกรรมการสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย

ท่าน เหอ เสี่ยว จวิน เลขาพรรคประจำเมืองแต้จิ๋ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะกรรมการสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย

ท่าน เหอ เสี่ยว จวิน เลขาพรรคประจำเมืองแต้จิ๋ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะกรรมการสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย

เมื่อเวลา 14:30 น.วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ท่าน เฉิน ซิน จื้อ นายกสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ โดยมี คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ รองนายกสมาคมฯ, คุณ เฉิน จุ้น เฉียง, คุณ เฮี่ยว เตี้ยง แซ่จึง, คุณ ชัยยุทธ กิจแต่ง, คุณ ชาญชัย พึ่งพระรัตนตรัย และคณะฯ ร่วมเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เลขที่ 999 หนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ เพื่อรอต้อนรับ ท่าน เหอ เสี่ยว จวิน เลขาพรรคประจำเมืองแต้จิ๋ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะฯ เดินทาง จำนวน 16 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะกรรมการสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี รวมถึงจะเดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดใช้ห้องประชุมจือเหลียงตึ๊ง ณ บริเวณ ชั้น 3 ของสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ซอย ศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 หลังจากที่ทางสมาคมเหยี่ยวเพ้งฯ ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนอาคาร, หลังคาสมาคมฯ และอื่นๆ รวมถึงห้องประชุมฯ เนื่องด้วยตั้งแต่ทางสมาคมฯ ได้ทำการเปิดใช้อาคารมาโดยตลอดเวลาเกือบ 60 ปี ซึ่งมีสภาพที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา และในการประชุมของทางคณะกรรมการสมาคมฯก่อนหน้านี้ ทางนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุม และควบคุมดูแลการปรับปรุงซ่อมแซม จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ต่อมา วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ สมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ซอย ศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ท่าน เหอ เสี่ยว จวิน เลขาพรรคประจำเมืองแต้จิ๋ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะฯได้เดินทางมายังห้องประชุมจือเหลียงตึ๊ง ชั้น 3 เพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดห้องประชุมฯ โดยบรรยากาศภายในพิธีมีดังนี้
เวลา 11:30 น.ก่อนเข้าสู่พิธีการ แขกผู้ทรงเกียรติภายในงานทุกท่าน ได้ร่วมกันยืนเคารพธงชาติไทย และจีน ต่อจากนั้น เลขาพรรคเมืองแต้จิ๋ว ขึ้นกล่าวแนะนำสมาชิกฯภายในงาน หลังจากนั้น
เวลา 11:45 น.ท่าน เฉิน ซิน จื้อ นายกสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย ได้ขึ้นกล่าวเปิดงานฯ ภายหลังจากกล่าวเปิดงานเสร็จสิ้น แขกผู้ทรงเกียรติ ได้ขึ้นร่วมประกอบพิธีเปิดบนเวที โดยมี
☆ ท่าน เฉิน ซิน จื้อ นายกสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย
☆ ท่าน เหอ เสี่ยว จวิน เลขาพรรคประจำเมืองแต้จิ๋ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
☆ ท่าน ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย – จีน
☆ ท่าน ชิม ชินวิริยกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
☆ ท่าน ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย
☆ ท่าน วิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
หลังจากประกอบพิธีเปิดฯเสร็จสิ้น แขกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้รับชมการแสดงบนเวทีจากเด็กนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา จากนั้น
เวลา 12:25 น.แขกผู้ทรงเกียรติภายในงานทุกท่าน ได้รับชมวีดีทัศน์ ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย (ในพากย์ภาษาจีน) จากนั้น
เวลา 12:30 น.พิธีกรได้เรียนเชิญ
☆ ท่าน เหอ เสี่ยว จวิน เลขาพรรคประจำเมืองแต้จิ๋ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขึ้นกล่าวบนเวที ต่อเนื่องด้วย
☆ ท่าน ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย – จีน
☆ ท่าน ชิม ชินวิริยกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
☆ ท่าน ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย
☆ ท่าน วิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ขึ้นกล่าวฯ ตามลำดับ
หลังจากแขกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านได้กล่าวเสร็จสิ้น ได้มีการแสดงบนเวทีจากเด็กนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา เป็นชุดที่ 2 ต่อเนื่องด้วยการรับชมวีดีทัศน์ ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย (ในพากย์ภาษาไทย) หลังจากนั้น
แขกผู้ทรงเกียรติจากทางสมาคมต่างๆ เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ และมอบของที่ระลึก เพื่อร่วมแสดงความยินดีตามลำดับ อันประกอบด้วย
☆ พรรคเมืองแต้จิ๋ว
☆ หอการค้าไทย – จีน
☆ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
☆ สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย
☆ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
☆ สมาคมเตี้ยอัน
☆ สมาคมเตี้ยเอี๊ย
☆ สมาคมกิ๊กเอี๊ย
☆ สมาคมโผวเล้ง
☆ สมาคมเท่งไฮ้
☆ สมาคมไท้ปู
☆ สมาคมฮงสุน
☆ สมาคมฮุยไล้
☆ สมาคมตระกูลตั้ง
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดฯ ทางสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย นำโดย ท่าน เฉิน ซิน จื้อ นายกสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการทุกๆท่าน มีความยินดี และได้จัดเตรียมอาหารไว้เพื่อเลี้ยงรับรองแขกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดใช้ห้องประชุมจือเหลียงตึ๊ง ในวันนี้

ขอขอบคุณ

คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ รองนายกสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า