” MyNurz เราพร้อมดูแลคุณ “

” MyNurz เราพร้อมดูแลคุณ “

“MyNurz เราพร้อมดูแลคุณ”

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเห็นคนที่คุณรักมีสุขภาพที่ดี มีผู้ดูแลที่ไว้ใจได้ MyNurz เราจึงเริ่มให้บริการพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ถึงบ้านท่าน MyNurz ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างดีที่สุด ด้วยความรักและห่วงใยต่อผู้ป่วยเสมือนสมาชิกในครอบครัว เรามอบบริการที่จริงใจ เพื่อเป็นความหวังใหม่ให้คนที่คุณรัก
MyNurz ไม่เพียงแต่ให้บริการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นในการดูแลคนที่คุณรักด้วยความเอาใจใส่และความรักอย่างสูงสุด เรายังให้การรักษาเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมสำหรับคนที่คุณรัก พร้อมสร้างความไว้วางใจด้วยบริการและแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยที่สุด
# MyNurz พร้อมดูแลคุณ

โดยทางเรามีบริการด้านการแพทย์
☆ แพทย์ประจำโรงงาน (Doctor Factory) บริการจัดทีมแพทย์ประจำสถานประกอบการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม บริษัท ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา ออกหน่วย ออกบูท ฯลฯ ได้ตามที่คู่สัญญาร้องขอ โดยแพทย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง เพื่อประเมินสุขภาพพนักงาน หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงาน สามารถปฐมพยาบาลและดูแลในเบื้องต้น รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเบื้องต้นเมื่อพนักงานเกิดความกังวล โดยแพทย์จะมีการวิเคราะห์ บันทึกรายงานผลปฏิบัติการ โดยจะประสานงานระหว่างบริษัทคู่ค้าและ MyNurz รวมไปถึง บริหารจัดการยา และอุปกรณ์ในห้องพยาบาลของบริษัท ดังนั้นสามารถไว้วางใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล MyNurz ได้โดยไม่ต้องกังวล

☆ ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Doctor Telemedicine)
เมื่อรู้สึกเจ็บป่วยจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ แต่ไม่สะดวกเดินทาง MyNurz มีบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพออนไลน์ พร้อมตอบทุกข้อสงสัย บริการครบวงจรเสมือนไปโรงพยาบาล ให้คำปรึกษาโดยแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ สะดวก สบาย ปรึกษาที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาล ผู้ป่วยสามารถสื่อสารกับแพทย์โดยตรงเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการเบื้องต้นพร้อมวิธีดูแลตัวเองก่อนตัดสินใจไปโรงพยาบาล แพทย์และพยาบาล พร้อมให้คำปรึกษาเฉพาะทาง เช่น PTSD ภูมิแพ้ ไมเกรน การดูแลผู้ป่วย วิธีปฐมพยาบาล ปรึกษาปัญหาสุขภาพคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง และโรคประจำตัวอื่น ๆ

☆ บริการแพทย์และพยาบาลเยี่ยมบ้าน ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล โดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อประเมินอาการหรือประเมินภาวะความเสี่ยงที่แท้จริงของผู้ป่วย ก่อนการรักษาในลำดับถัดไป โดยแพทย์จะทำการสอนและอบรมญาติผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี รวมถึงการปฐมพยาบาลหรือแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นระหว่างรอส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลหากเกินเหตุฉุกเฉิน โดยบริการแพทย์เยี่ยมบ้านมีทั้ง เยี่ยมบ้านผู้ป่วย เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินสุขภาพ รวมไปถึงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล เพื่อติดตามอาการ พร้อมบันทึกการเปลี่ยนแปลงของอาการเพื่อวางแผนการดูแลหรือรักษาผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้น
# ขั้นตอนการในการใช้บริการ
ปรึกษาปัญหาที่พบเจอ ติดต่อ MyNurz ผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางไลน์ พร้อมแจ้งข้อมูลของผู้ป่วยและความต้องการ
# รับคำแนะนำจากเรา
MyNurz พร้อมดูแลคุณ ด้วยการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มากที่สุด
# MyNurz พร้อมให้บริการ
ยืนยันการรับบริการและรอรับบริการด้วยใจจาก MyNurz

☆ กลุ่มโรงพยาบาลและประกัน ติดต่อสอบถาม
พยาบาลวิชาชีพ (Registered Nurse) พยาบาล Outsource ของ MyNurz ทุกท่านที่จัดส่งให้กับทางสถานประกอบการ จะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล พร้อมให้บริการตามระยะเวลาที่ตกลง โดยให้บริการตามมาตราฐานวิชาชีพของพยาบาล
☆ ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการทางการแพทย์ รวมไปถึงจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่าง ๆ ให้มี
จำนวนเพียงพอครบถ้วนและพร้อมใช้งาน
☆ นักกายภาพบำบัด (Physical Therapy) รักษาอาการ ทางกายภาพบำบัด เช่น ออฟฟิศซินโดรม หรือโรคเรื้อรัง โรคประจำตัว อัมพฤกษ์ อัมพาต เพื่อให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ โดยหน้าที่ความรับผิดชอบพยาบาล Outsource ของ MyNurz ทุกท่านที่จัดส่งให้กับทางสถานประกอบการ จะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล พร้อมให้บริการตามระยะเวลาที่ตกลง โดยให้บริการตามมาตราฐานวิชาชีพของพยาบาล ดังนี้
– งานบริการพยาบาลที่ต้องปฏิบัติให้กับผู้ป่วยและ / หรือเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล
– คัดกรองผู้ป่วย บริหารยา และเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล
– ช่วยแพทย์ทำหัตถการ
– ให้การพยาบาลผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย
– ดูแลสังเกตุอาการ และเฝ้าระวังผู้ป่วย
– ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และ/หรือสุขศึกษาของผู้ป่วย
– ดูแลระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาล
– ออกให้บริการเยี่ยมบ้าน โดยไม่รวมยานพาหนะ
– ตรวจสอบระบบการบริหารยาและรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง
– ดำเนินการอื่น ๆ ตามตกลง
☆ ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการทางการแพทย์รวมทั้งจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์
ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่าง ๆ
– ให้มีจำนวนเพียงพอครบถ้วนและพร้อมใช้งาน
– ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการทำหัตถการต่าง ๆ หรือคัดกรองประเมินสภาพ ผู้ป่วย เพื่อสะดวกในการตรวจรักษาของแพทย์
– ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพรักษาพยาบาล เบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน
– สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการ เพื่อนำข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านบริการ
– ดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการตามหลักมาตรฐาน
– ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
– ดูแลระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาล
– ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวร่างกายแก่ผู้ป่วยเพื่อพาไปพบแพทย์
☆ ที่ปรึกษาด้านสุขภาพส่วนตัว โดยบริการที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพส่วนตัวแบบออนไลน์ โดย MyNur2 พร้อมดูแลคุณในการจัดทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ หรือนักกายภาพบำบัด เพื่อให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางสุขภาพ อีกทั้งบริการที่ปรึกษาด้านสุขภาพส่วนตัวยังสามารถจัดเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานได้อีกด้วยเมื่อรู้สึกเจ็บป่วยจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ แต่ไม่สะดวกเดินทาง MyNurz มีบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพออนไลน์ พร้อมตอบทุกข้อสงสัย บริการครบวงจรเสมือนไปโรงพยาบาล ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ สะดวกสบาย ปรึกษาที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาล ผู้ป่วยสามารถสื่อสารกับแพทย์โดยตรงเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการเบื้องต้นพร้อมวิธีดูแลตัวเองก่อนตัดสินใจไปโรงพยาบาล แพทย์และพยาบาล พร้อมให้คำปรึกษาเฉพาะทาง เช่น PTSD ภูมิแพ้ ไมเกรน การดูแลผู้ป่วย วิธีปฐมพยาบาล ปรึกษาปัญหาสุขภาพคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง และโรคประจำตัวอื่น ๆ
☆ ทาง MyNurz เรายังเปิดกว้างให้สำหรับผู้ที่สนใจสมัครร่วมงานกับ MyNurz วันนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว MyNurz ได้แล้ววันนี้ หากคุณคือพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยการพยาบาล ผู้ดูแลมืออาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ร่วมงานกับเราติดต่อ
# บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศ เศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 19 ห้อง OFML 1911 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330 โทร : 02-113-5688 , E-Mail : support.th@mynurz.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า