ชมรม ” มิตรภาพ รวมพลคนข่าว IN THAILAND ” พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เข้าเลี้ยงอาหารเที่ยง ณ.สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณย์เวศม์ !!

ชมรม ” มิตรภาพ รวมพลคนข่าว IN THAILAND ” พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เข้าเลี้ยงอาหารเที่ยง ณ.สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณย์เวศม์ !!

ชมรม ” มิตรภาพ รวมพลคนข่าว IN THAILAND ” พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เข้าเลี้ยงอาหารเที่ยง ณ.สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณย์เวศม์ !!

ชมรม ” มิตรภาพ รวมพลคนข่าว IN THAILAND ” พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดี เข้าเลี้ยงอาหารเที่ยง ณ.สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ !!

เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ.สถานสงเคราะห์คนพิการการุณย์เวศม์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สมาชิกชมรม ” มิตรภาพ รวมพลคนข่าว IN THAILAND ” พร้อมผู้ใหญ่ใจดีร่วมเดินทางเข้าเลี้ยงอาหารเที่ยง และขนมปังแยม ,โดนัท ,เค็กกล้วยหอม อีกทั้งยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันอาทิเช่น สบู่ ,ยาสีฟัน ,ยาสระผม ,น้ำยาปรับผ้านุ่ม ,ผ้าอนามัย ฯลฯ ให้กับผู้พิการที่ด้อยโอกาสทางสังคมที่อยู่ในการอุปการะดูแลมากถึง 400 ชีวิต ของสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณย์เวศม์แห่งนี้

โดยกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมที่ทางสมาชิกชมรม มิตรภาพรวมพลคนข่าว IN THAILAND ได้เดินทางไปเลี้ยงอาหาร และมอบสิ่งของเครื่องใชัให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสผู้พิการทางสังคมนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากทางผู้ใหญ่ใจดีที่เล็งเห็นความสำคัญ โดยหลายๆท่าน ต้องมีภาระกิจและหน้าที่ จึงไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมแต่ได้ช่วยสนับสนุนกับทาง ชมรมฯได้มาสร้างกิจกรรมที่ดีๆเพื่อสังคม โดยมีท่านผู้ใหญ่ใจดีดังนี้

(ผู้ใหญ่ใจดีส่วนข้าราชการตำรวจที่สนับสนุนกิจกรรม)
☆ ท่าน พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา
– ผบช.น.
☆ ท่าน พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น
– อดีต ผบช.น.
☆ ท่าน พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย
– รอง ผบช.น.
☆ ท่าน พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ
– ผบก.อก.บช.น.
☆ ท่าน พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร
– รอง ผบช.สตม.
☆ ท่าน พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง
– ผบก.ตม.3
☆ พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป
– ผกก.สภ.เมืองพิจิตร
☆ พ.ต.อ.ศักดิเดช กัมพลานุวงศ์
– ผกก.สภ.บางจัก ( จ.อ่างทอง )
☆ พ.ต.อ.ศุภวัช ปานแดง
– ผกก.สน.เพชรเกษม
พ.ต.อ.บวรภพ สุนทรเรขา
– ผกก.สน.พญาไท
☆ พ.ต.อ.ชัชชัย เศรษฐีพันล้าน
– ผกก.กองกำกับการม้าตำรวจ 191
☆ พ.ต.อ.สรพงษ์ นาคะโยคี
– ผกก.สน.สามเสน
☆ พ.ต.อ.ธงชัย บัวรังษี
– ผกก.สน.วัดพระยาไกร
☆ พ.ต.ท.ภูวดล อุ่นโพธิ์
– รอง ผกก.จร.สน.นางเลิ้ง

( ผู้ใหญ่ใจดีภาคประชาชนที่สนับสนุนกิจกรรม )
☆ คุณ อรุณ เขมปัญญานุรักษ์
– สาธุออโต้ซีสท์
☆ ท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ
– ประธาน กต.ตร.กทม.ภาคประชาชน
– ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย บช.ทท.
– ที่ปรึกษา สปพ.191
– ที่ปรึกษา บก.น.6
☆ ท่าน ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ
– ประธาน กต.ตร.บก.น.1
– ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม
– ที่ปรึกษา บช.ทท.
– ที่ปรึกษา สปพ.191
– ที่ปรึกษา บก.น.6
☆ คุณ วิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์
– ประธาน กต.ตร.จิตอาสา ( ไร้พรมแดน )
– กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณ รักเกียรติ จิตตบวร
– กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณ มงคล ประดิษฐ์
– กต.ตร.จิตอาสา ( ไร้พรมแดน )
☆ คุณ วิเทพ สุขุมกาญจนรัตน์
– กต.ตร.จิตอาสา ( ไร้พรมแดน )
☆ คุณ วรรณา วราฤทธิชัย
☆ คุณ ธนยศ
☆ คุณ ธนวินท์ ภิญโญโสภณ
– อนุ กต.ตร.กทม.ภาคประชาชน
☆ คุณ อนันต์ ศรีธราอมร
– ผอ.ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ น.ส.พ.ประชาไท นิวส์ออนไลน์
☆ คุณ ชนมฤมิ บวรกฤตนวีนา
– ผอ.ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ น.ส.พ.ประชาไท นิวส์ออนไลน์
☆ โปรคูลแอร์ เพชรบูรณ์
☆ หจก.สาธุออโต้ซีสท์
☆ ท่าน ธนิต กฤตยภูษิตพจน์
– กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสัตว์เมตตา ( 9 สาขาภาคใต้ )
☆ คุณหมอ ศิริ ศิริสุรินทร์พร
– ทันตแพทย์ นครราชสีมา
☆ คุณ พิฤทธิ์ หอมกรุ่น
☆ คุณ อภิศญากรณ์ เกิดพิทักษ์
☆ คุณ จันทิมา ตาดี
☆ คุณ ประทิน วาจาดี
☆ คุณ พิกุล ชูรัตน์
☆ ด.ญ.นภัสธวัล วาจาดี
☆ คุณ สุธี ปัญญารังสี
☆ คุณ ชุติมา ชาวไทย
☆ คุณ สุวรรณ ปัญญารังสี
☆ คุณ ผาสุข เจริญกุล
☆ คุณ อิงอร ลูกนก
☆ คุณ สมพร อุชุพงศธร
☆ คุณ เกสร ร่มเย็น
☆ คุณ ธันยวัน ลูกนก

☆ ด.ช.ไวยกรณ์ พินองรัมย์

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเข้ามาช่วยเติมและสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับผู้พิการที่ด้อยโอกาสทางสังคม พร้อมแนะนำประชาสัมพันธ์ให้กับทางหน่วยงานหรือสถานสงเคราะห์ ,มูลนิธิฯ ต่างๆที่ยังต้องการความช่วยเหลือ ทั้งนี้หากท่านผู้มีจิตกุศล หรือท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่ต้องการอยากจะช่วยเหลือสังคมก็เชิญให้ท่านมาหรือติดต่อด้วยตนเอง ตามสถานที่แต่ละแห่งที่ยังขาดแคลน

ทางชมรมมิตรภาพ รวมพลคนข่าว IN THAILAND เป็นเพียงสะพานบุญ และไม่รับบริจาคใดๆทั้งสิ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มาที่ สถานสงเคราะห์ การุณย์เวศม์ 105 ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20115 โทร 038-241741-2 หากท่านผู้ใจบุญท่านใดอยากสร้างกิจกรรมที่ดีๆก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ

ขอขอบคุณ

ท่านผู้ใหญ่ใจดีและผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสำนักที่ร่วมอยู่ในชมรมฯที่เดินทางมาช่วยกันสร้างกิจกรรมที่ดีๆสู่สังคมในวันนี้ด้วยครับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า