พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9 จัดกิจกรรม “มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9”

พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9 จัดกิจกรรม “มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9”

พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9 จัดกิจกรรม “มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9”

เมื่อเวลา 09:00 น.วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องพระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพระราม 2 กรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9 เดินทางเข้าเป็นประธานในกิจกรรม “มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9” โดยมีข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลภายในสังกัด ประกอบด้วย
☆ พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน
รอง ผบก.น.9
☆ พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี
รอง ผบก.น.9
☆ พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด
รอง ผบก.น.9
☆ พ.ต.อ.ศุภวัช ปานแดง
รอง ผบก.น.9
☆ พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี
รอง ผบก.น.9
☆ พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันศรี
รอง ผบก.น.9
☆ พ.ต.อ.ชัยพันธ์ เพ็ชรสดศิลป์
รอง ผบก.น.9
☆ กองกำกับการอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9
โดย พ.ต.อ.วิวัฒนชัย บุญญานุพงศ์
ผกก.ฝอ.บก.น.9
☆ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
โดย พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
☆ สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล
โดย พ.ต.อ.ปัญญา กุลไทย ผกก.สน.เทียนทะเล
☆ สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ
โดย พ.ต.อ.ปรีชา หนูสลุง ผกก.สน.แสมดำ
☆ สถานีตำรวจนครบาลบางบอน
โดย พ.ต.อ.ประสิทธิ์ สมใจประสงค์ ผกก.สน.บางบอน
☆ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
โดย พ.ต.อ.กฤติเดช จันทร์เพชร ผกก.สน.บางขุนเทียน
☆ สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ
โดย พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผกก.สน.ภาษีเจริญ
☆ สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง
โดย พ.ต.อ.ไตรเทพ แพทย์รัตน์ ผกก.สน.หลักสอง
☆ สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม
โดย พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม
☆ สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม
โดย พ.ต.อ.คงศักดิ์ ปานน้อย ผกก.สน.หนองแขม
☆ สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู
โดย พ.ต.อ.สุขสันต์ แสนสวัสดิ์ ผกก.สน.หนองค้างพลู
☆ คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษาฯ บก.น.9 และ กต.ตร.สน.ทุกสถานีตำรวจภายในสังกัด บก.น.9
☆ ประชาชนที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ ภายในพื้นที่สังกัด บก.น.9
เดินทางเข้าร่วมในโครงการ “มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9”
บรรยากาศภายในงานกิจกรรมของ “มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9”
ในวันนี้ จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่ร่วมโครงการฯ ตั้งจุดให้บริการประชาชนได้เข้าปรึกษาและช่วยเหลือในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
☆ รับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือหนี้นอกระบบ
☆ การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของลูกหนี้และเจ้าหนี้ การสร้างงานสร้างอาชีพ การจัดตลาดแรงงาน โดยโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์) และสำนักงานงานจัดหางาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
☆ การรับคำขอเพื่อพิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และให้คำปรึกษาด้านการเงิน โดยธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร
☆ การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยกองบังคับการตำรวจนครบาล 9
☆ กิจกรรมของโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์) ประกอบด้วย บริการนวดแผนไทย สอนประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (สานตระกร้า) บริการพยากรณ์ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ การจำการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand ผลิตภัณฑ์ ชุมชนกรุงเทพมหนคร (OTOP)
☆ บริการตรวจสุขภาพ โดยศูนย์สาธารณสุขที่ 42 ถนอมทองสิมา
☆ บริการอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ร่วมงาน
กล่าวถึงที่มาของกิจกรรม “มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม “มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9” ในครั้งนี้ โดย พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9 เผยว่า จากนโยบายของรัฐบาล โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีนโยบายการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม และผลักดันให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบ ที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมานั้น ประกอบกับเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2567 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ได้ขานรับนโยบาย จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม มหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ขึ้น ที่บริเวณห้องพระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพระราม 2 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โดยทางกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักงานเขตบางขุนเทียน, สำนักงานเขตบางบอน, สำนักงานเขตบางแค, สำนักงานเขตภาษีเจริญ, สำนักงานเขตหนองแขม, โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์, สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร, สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น อาทิ ศาลแขวงธนบุรี, ศาลแพ่งธนบุรี, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ร่วมในมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของลูกหนี้และเจ้าหนี้จากสำนักงานเขตในพื้นที่, การจัดตลาดแรงงาน, การปรึกษาด้านกฏหมาย และสถาบันแหล่งการเงิน เพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกร่วมกันในการเคลียร์หนี้สินที่เป็นปัญหาให้ได้บทสรุปที่ลงตัว เป็นลำดับต่อไป

ขอขอบคุณ


คุณวิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์
ประธาน กต.ตร.สน.หนองค้างพลู


คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
รองประธาน กต.ตร.สน.เทียนทะเล


พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์
ผกก.สน.ท่าข้าม


พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี
ผบก.น.9
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า