พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้กิจกรรม “เมฆา พาเพลิน”

พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้กิจกรรม “เมฆา พาเพลิน”

พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้กิจกรรม “เมฆา พาเพลิน”

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 ณ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เลขที่ 505 ถนนสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ ร่วมกับ คณะ กต.ตร.ฯ และที่ปรึกษา สน.ทุ่งมหาเมฆ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อให้เด็กในพื้นที่ได้ออกมาร่วมกิจกรรม โดยเล็งเห็นความสำคัญว่า เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าได้ปลุกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก ดังนั้นในวันหน้าเด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ โดยคำขวัญของท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในปีนี้มอบไว้ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
และบรรยากาศของกิจกรรมในช่วงเช้า พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ ได้กล่าวเปิดงาน โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองนำเด็กมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง พร้อมกันนี้ พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ และ คณะ กต.ตร.ฯ รวมถึงที่ปรึกษา สน.ทุ่งมหาเมฆ ได้จัดเตรียมของขวัญเอาไว้แจกให้เด็กที่มาร่วมในงานชนิดที่ว่าไม่มีใครจะต้องกลับบ้านมือเปล่ามีการเล่นเกมทายปัญหา ให้เด็กๆ ตอบ มอบรางวัลเมื่อตอบได้ พร้อมทั้งมีอาหารหลากหลายชนิด ขนม ไอศครีม เตรียมพร้อมไว้ให้เด็กๆ ไม่ต่างกับไปงานเลี้ยงบุฟเฟ่ก็ว่าได้ ทำให้บรรยากาศในกิจกรรมมีรอยยิ้มแห่งความสุขของเด็กในวันนี้

หลังจากนั้นในช่วงเย็น ณ ห้องโถง ชั้น 3 สมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ซอย ศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ ร่วมกับ คณะ กต.ตร.ฯ และที่ปรึกษา สน.ทุ่งมหาเมฆ จัดงานวันเด็กประจำปี 2567 ให้กับบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับข้าราชการตำรวจและบุตรฯ โดยมีแขกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย รวมถึงคณะแม่บ้านตำรวจในสังกัดฯ เข้าร่วมในกิจกรรมฯ

โดย เวลา 18:00 น.พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ (ประธานในพิธีฯ) ขึ้นกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมวันเด็ก และถือเอาโอกาสนี้เป็นการเลี้ยงอาหารมื้อเย็นชดเชยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังและดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีความเรียบร้อยเป็นอย่างดี จึงอยากจะชดเชยให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย ที่ตลอดเวลาในห้วงเทศกาลงานต่างๆ ที่ทุกท่านได้เสียสละทำงานเพื่อประชาชน ดังนั้นในวันนี้จึงถือโอกาสจัดงานวันเด็กให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ รวมถึงแม่บ้านตำรวจ ที่ได้มีความอดทน เสียสละ และเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทางข้าราชการตำรวจ
จากนั้นได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
☆ คุณ เฉิน ซินจื่อ นายกสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย เอื้อเฟื้ออนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงาน
☆ คุณ ทนง เมธาเจริญวิทย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ
☆ คุณ ไพรัช กิตติเดชานุภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ
☆ คุณ พิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ รองนายกสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทยผู้ประสานงาน/ที่ปรึกษา คณะ กต.ตร.สน.ทุ่งมหาเมฆ
☆ คุณ เฮี่ยงเตี้ยง แซ่จึง รองนายกสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย
☆ คุณ ชาญชัย พึ่งพระรัตนตรัย รองนายกสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย
พร้อมกันนี้ยังได้มอบของที่ระลึก แด่
☆ คุณ ทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์
☆ คุณ พงศ์เกษม บุรินทรามาตย์
☆ คุณ ธนวินท์ ตั้งจิตมั่นคงชัย
☆ คุณ ชนะโชติ กิมเสวตร์
☆ คุณ จิรพันธ์ แซ่เจิ้ง
☆ คุณ ธนพิพัฒน์ เอกวิทย์วรกุล
☆ คุณ วิโรจน์ พัชรวัฒนกุล
☆ คุณ วิบูลย์ สุตันติวรคุณ
☆ คณะ กต.ตร.สน.ทุ่งมหาเมฆ
☆ คุณ ทศวรรณ จิตต์ภักดี
☆ คุณ อรนุช หิรัญเมธากิจ
☆ คุณ วิชัย มหาเหมรัตน์
☆ คุณ ชัยวัฒน์ เหล่าวิเศษศรี
☆ คุณ เรไร เอกวิริยะกิจ
☆ คุณ ชิดวิสาข์ เอี่ยมจรัส
☆ คุณ ชาญชัย ชาญธนาไพบูลย์ คณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ทุ่งมหาเมฆ
และ มอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย ☆ คุณ ไพวงศ์ ชำนินาวา ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม
☆ คุณ สุพัชรไชย แพทย์รัตนกุล
☆ คุณ ยุพา ภาณุวัฒน์วนิชย์
☆ คุณ โคชัย – คุณยุพา แสงสุริยะฉายา
☆ คุณ สุดใจ จันทรา
☆ คุณ อำพร จุลทะศรี
จากนั้น พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ ได้มอบทุนการศึกษา จาก TPI และมอบทุนให้กับข้าราชการตำรวจ จาก คุณปรมา ชันซื่อ ประธานกองทุนข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ หลังจากพิธีการเสร็จสิ้น ได้มีการแสดงบนเวทีจากเด็กนักเรียน สลับการรับฟังเพลงจากตำรวจ แม่บ้านจากวงดนตรี และจับสลากรางวัลมอบให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ, ข้าราชการตำรวจ ทีมแม่บ้านตำรวจ นำโดย อาจารย์ธณกนก เชื้อทอง ภริยาผู้กำกับ ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับ คณะแม่บ้านตำรวจ สน.ทุ่งมหาเมฆ ชนิดได้รางวัลกันถ้วนทั่วทุกท่าน และยิ่งกว่านั้น ทุกท่านยังได้ลุ้นรางวัลใหญ่รอบสองกันอย่างสนุกสนาน และมีความสุขถ้วนหน้า

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณ
พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ


คุณ พิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ รองนายกสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย/ที่ปรึกษา คณะ กต.ตร.สน.ทุ่งมหาเมฆ


สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า