กต.ตร.ในสังกัด บก.น.9 จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.น.และ พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9

กต.ตร.ในสังกัด บก.น.9 จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.น.และ พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9

กต.ตร.ในสังกัด บก.น.9 จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.น.และ พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9

เมื่อเวลา 18:00 น.วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ซ้งโภชนา กัลปพฤกษ์ เลขที่ 34/6, 34/15, ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร คณะ กต.ตร.ในสังกัด บก.น.9 ได้รวมพลังจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง จากตำแหน่งเดิม ผบก.น.9 ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี จากตำแหน่งเดิม รอง ผบก.สปพ.ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ผบก.น.9

บรรยากาศในงานวันนี้ เปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่น และรอยยิ้มแห่งความยินดีที่ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง รอง ผบช.น. โดยตลอดในช่วงเวลากว่า 20 ปี ที่ทาง พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึงฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ บก.น.9 โดยมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ไปตามวาระบ้าง แต่ก็มีโอกาสที่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์-สุข ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บก.น.9 ถ้ารวมเวลาแล้วก็ราวกว่า 20 ปี ดังนั้นจึงมีความเข้าใจและมีความผูกพันธ์กับทาง คณะ กต.ตร.และข้าราชการตำรวจ เสมือนประหนึ่งดุจดั่งครอบครัว และในวันนี้รู้สึกมีความดีใจและขอขอบคุณที่ทาง คณะ กต.ตร.และข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีและเดินทางมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นในวันนี้ พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.น.กล่าว

และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางด้าน พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9 ได้ขึ้นกล่าวถึงความรู้สึกในวันนี้ว่า ขอขอบคุณที่ทางคณะ กต.ตร.ทุก สน.ในสังกัด บก.น.9 ที่ได้จัดงานเลี้ยงต้อนร้บอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองในวันนี้ ตนเองรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามารับหน้าที่ต่อจาก พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.น.ซึ่งท่านได้วางแนวทางในทุกๆด้านไว้ดีอยู่แล้ว และตนก็จะทำหน้าที่รับไม้ต่อในการดูแลทุกข์-สุขของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งๆขึ้น และในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด เป็นหน้างานที่ถนัดอยู่แล้ว ดังนั้นตนจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และหากทางคณะ กต.ตร.มีข้อเสนอแนะอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชน ตนก็พร้อมที่จะรับคำแนะนำมาขับเคลื่อนในการบริหารต่อไป พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9 กล่าว

และในวันนี้ทาง ผกก.สน., ผกก.สส., ผกก.ฝอ., ผกก.(สอบสวน) และคณะอนุ กต.ตร.และ กต.ตร.ทุก สน.ที่เดินทางมาเข้าร่วมแสดงความยินดี มีดังนี้
☆ พ.ต.อ.วิวัฒนชัย บุญญานุพงศ์
ผกก.ฝอ.บก.น.9
☆ พ.ต.อ.ธิติพงษ์ สียา
ผกก.กก.สส.บก.น.9
☆ พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์
ผกก.สน.ท่าข้าม
☆ พ.ต.อ.บุญส่งวิทย์ ห้องแชง
ผกก.สน.แสมดำ
☆ พ.ต.อ.ปัญญา กุลไทย
ผกก.สน.เทียนทะเล
☆ พ.ต.อ.นรินท์โชติ พงศ์พิธานนท์
ผกก.สน.บางบอน
☆ พ.ต.อ.พายัพ สมบูรณ์
ผกก.สน.บางขุนเทียน
☆ พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ เพ็ชรสดศิลป์
ผกก.สน.ภาษีเจริญ
☆ พ.ต.อ.วุฒิไกร จตุรงค์เสรีกุล
ผกก.สน.หลักสอง
☆ พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว
ผกก.สน.เพชรเกษม
☆ พ.ต.อ.อภิชาติ ทองจันดี
ผกก.สน.หนองแขม
☆ พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์
ผกก.สน.หนองค้างพลู
☆ พ.ต.อ.สุรวุฒิ กุมภีพงษ์
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ พ.ต.อ.ประสิทธิ สมใจประสงค์
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ พ.ต.อ.นุกูล ครุฑศิริ
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ พ.ต.อ.สัญชัย มาตรคำจันทร์
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ ว่าที่ พ.ต.อ.ทองคูณ แกมขุนทด
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ ว่าที่ พ.ต.อ.ปริยวรรธน์ วัฒนะนาวิน
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ ว่าที่ พ.ต.อ.สหัสดิ์ ศรีทวี
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน
☆ ว่าที่ พ.ต.อ.เอกพล ปริมา
ผกก.กลุ่มงานสอบสวน

# คณะอนุ กต.ตร.กทม.บก.น.9
☆ นายประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบูลย์
ประธานอนุฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน
☆ นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมาภิบาล
☆ นายวิชาญ นิติพันธ์วณิช
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
☆ นายมานพ วรพิบูลย์วิทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด่านความมั่นคงหรือจราจรและอุบัติภัย

# คณะ กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร
ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณศิวพงษ์ เตชานุบาล
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณณัฐรัชต์ ทวีทรัพย์โสภา
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณประสิทธิ์ จงจุลกลาง
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณสุภาคย์ โชติชัยวิวงศ์กุล
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณวิชัย โตวิทิตวงศ์
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณณฐพจน์ วิรามเวศน์
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณสุขาติ ศุภวาณิชย์ลีลา
กต.ตร.สน.ท่าข้าม
☆ คุณอนันต์สิทธิ์ กิตติฤดีกุล
กต.ตร.สน.ท่าข้าม

# คณะ กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ คุณสุพัฒน์ ศรีมงคล
ประธาน กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ คุณวิชัย สุวรรณชจิต
กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ คุณพงษ์สวัสดิ์ จิรดาพิพัฒน์
กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ คุณธีระศานต์ เพลินศิลป์
กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ คุณกฤษณ์ชัย กุลวงษ์
กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ คุณณัฐภาส ชูศักดิ์บวร
กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ คุณขจร อำไพฉลวย
กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ คุณไพโรจน์ เพ็ญกุศล
กต.ตร.สน.แสมดำ
☆ คุณไพโรจน์ นวลวิลัย
กต.ตร.สน.แสมดำ

# คณะ กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ คุณวิชัย ชาญสายชล
ประธาน กต.ตร.สน.เทียนทะ
☆ คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ คุณอภิญญา ศุภวาณิชย์ลีลา
กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ คุณภคนันท์ ศรีแสงแก้ว
กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ คุณนรินทร์ เจียรพงศ์ปกรณ์
กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ คุณศิระ มณีวัฒน์เศรษฐ์
กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ คุณศุภศักดิ์ ไพสิฐเกรียงไกร
กต.ตร.สน.เทียนทะเล
☆ คุณทวีศักดิ์ แก้วโมราเจริญ
กต.ตร.สน.เทียนทะเล

# คณะ กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณชยานนท์ อัศวนิลศรี
ประธาน กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณไพศาล ตรรัตน์โกศล
กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณวิชัย กุลวงษ์
กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณกรกฤต มโนโชคกวินสกุล
กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณสุรชัย เนื้อละออ
กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณประเสริฐ ก่อเกียรติอุดม
กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณสิทธิศาสตร์ ศิลปโพชสาลี
กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณมงคล ประดิษฐ์
กต.ตร.สน.บางบอน
☆ คุณพุทธินันท์ ธนวัฒนชัยบูรณ์
กต.ตร.สน.บางบอน

# คณะ กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณประสิทธิ์ เจริญจิตมั่น
ประธาน กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณสุธน วิบูลย์จันทร์
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณณัษพงษ์ สิทธิพันธุ์กุล
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณชัชวุฒิ เอื้ออรุณทรัพย์
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณวิชัย สมัญญาพรเศรษฐ์
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณชิด แถมสวัสดิ์
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณสุรพล รวีสวัสดิ์
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณประสิทธิ์ เหรียญเจริญสุข
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน
☆ คุณธีรเชษฐ์ พงศ์วัฒกิจกุล
กต.ตร.สน.บางขุนเทียน

คณะ กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณวีรพงศ์ เกษดำรงพาณิชย์
ประธาน กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณไกรศักดิ์ ฐาปนสกุลวงศ์
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณวีรพงษ์ เกียรติเจริญสุข
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณสุทธิชัย ศรีศิริทรัพย์
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณกำพล กุลวรานนท์
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณเทพภวัน เทียนเจริญ
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณเปรมใจ เอี่ยมขอพึ่ง
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณพิชัย วราฤทธิชัย
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ
☆ คุณสุรวีย์ แจ่มจำรัส
กต.ตร.สน.ภาษีเจริญ

# คณะ กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณสมชาย ภูวจรูญกุล
ประธาน กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณวีรศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณเอก ณ ระนอง
กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณวินัย ชั้นประเสริฐภิญโญ
กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณนรินทร เกียรติมาลาวงศ์
กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณณัฐพงษ์ เชาวน์เลิศเสรี
กต.ตร.สน.หลักสอง
☆ คุณวิชัย มีบุญ
กต.ตร.สน.หลักสอง

# คณะ กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณธัญชณัท กิตติธนวัตร
ประธาน กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณอุเทน ศักดิ์ชัยชาญชล
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณนิติพร เพชรรักษ์
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณอุดมศักดิ์ โชติวิจิตร
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณธีรศักดิ์ ปียะประคองศรี
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณนาฎชัย วงษ์นุช
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณสมเกียรติ จักเดชไชย
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณอิสระ ใจอ่อน
กต.ตร.สน.เพชรเกษม
☆ คุณเทิดศักดิ์ เชาวนสุภา
กต.ตร.สน.เพชรเกษม

# คณะ กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณนิกร ชิมรส
ประธาน กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณชิดชนก ตั้งฉัตรยา
กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณศิริชัย ตายี่จัน
กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณณัฐพงศ์ ปั้นแววงาม
กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณเธียรสิทธิ์ วิถีพานิชย์
กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณศิลาโรจน์ อมรอรรถวิทย์
กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณสุทธิชัย อัศวนิลศรี
กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณสุรพงษ์ แก้วจุมพล
กต.ตร.สน.หนองแขม
☆ คุณเอกสุโรจน์ วิถีพานิชย์
กต.ตร.สน.หนองแขม

# คณะ กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณวิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์
ประธาน กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณพิชัย บุญช่วย
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณศิริศักดิ์ ประกอบสาย
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณพรเทพ องอาจ
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณปุณณภพ ศักดิ์สงวน
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณภัคธัชพงศ์ ธนาปียะรักษ์
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณนภาพร นาคเบญจา
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณฐิติพันธ์ เกียรติตั้ง
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู
☆ คุณจเร ศรีขัดเค้า
กต.ตร.สน.หนองค้างพลู

ขอขอบคุณ
คุณวิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์


ประธาน กต.ตร.สน.หนองค้างพลู/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์


รองประธาน กต.ตร.สน.เทียนทะเล/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า