พิธีเปิดงานเจ เยาวราช 2566 “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสร้างกุศลแห่งปี

พิธีเปิดงานเจ เยาวราช 2566 “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสร้างกุศลแห่งปี

พิธีเปิดงานเจ เยาวราช 2566
“ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล”
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสร้างกุศลแห่งปี

เวลา 17:00 น.วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ และประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ จัดพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจครั้งใหญ่แห่งปี ในงาน “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566” ภายใต้แนวคิด “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา ประธานจัดงาน นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสัมพันธวงศ์ คณะผู้จัดงาน และผู้ร่วมสนับสนุนให้การต้อนรับ
ภายหลังพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้สนับสนุน ได้ปรุงอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ร่วมกับเซฟมืออาชีพจากโรงแรมแกรนด์ไชน่า เยาวราช ในเมนู “ผัดหมี่สวรรค์ ธัญพืชมงคล” จากวัตถุดิบมงคล ประกอบด้วย หมี่เหลืองเจ แปะก๊วยต้ม ลูกบัวต้ม ถั่วลันเตาฝัก ถั่วงอก ถั่วลิสงคั่ว งาขาวคั่ว งาดำคั่ว ข้าวโพดต้มสุกแกะเมล็ด
ถั่วแขก เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่วเหลืองซีก ข้าวบาร์เลย์ พริกแห้งปน แครอทเส้น และเต้าหู้เหลืองนิ่ม พร้อมแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมงานชิมฟรี! จำนวน 1,000 จาน ท่ามกลางผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งตลอดเส้นทางถนนเยาวราช
นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา ประธานจัดงาน “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566” และประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธงศ์ กล่าวว่า งานเจ เยาวราซ ถือเป็นประเพณีสำคัญประจำปีของซาวสัมพันธวงศ์ เป็นงานบุญของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชที่ได้ร่วมสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งพ่อค้า ประชาชน ซุ้มซน ผู้ประกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร และกลุ่มผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานเป็นประจำทุกปี กลายเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลงานเจในกรุงเทพฯ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมงานและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก

สำหรับ “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566” จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14-23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ภายใต้แนวคิด “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ในมณฑลพิธี รักษาและดำรงไว้ซึ่งประเพณีถือศีลกินเจเยาวราชอย่างสมเกียรติและยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานอาหารเจที่สะอาด ถูกหลักอนามัย โดยการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ งานด้านพิธีกรรม และ งานด้านงานด้านพิธีกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
☆ 1. มงคลสถาน : ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เป็นมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเยาวราช ให้ความเคารพ และจัดพื้นที่ต้อนรับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สำหรับประเพณีงานเจนี้ ได้ใช้พื้นที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เป็นพื้นที่มณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์
☆ 2. ตำนาน 22 ศาลเจ้า มีการประกอบพิธีรวมผงธูปจาก 22 ศาลเจ้าในเยาวราช ซึ่งในแต่ละปีมีประชาชนจากทั่วทุกมุมโลกมากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าต่าง ๆ ทั้ง 22 คาลเจ้าเป็นจำนวนมาก ด้วยแรงอธิษฐาน แรงศรัทธาได้ส่งผ่านรูปที่ปักไปยังเทพเจ้าและศักดิ์สิทธิ์ คนแล้วคนเล่า ปีแล้วปีเล่า นานนับช่วงอายุคน ด้วยแรงอธิษฐานและความเชื่อมั่นในพลังแห่งศรัทธา จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญ และเป็นมงคลชีวิตแต่ผู้ประพฤติดีทุกคน โดยใน 1 ปีจะมีการรวมผงธูปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นมวลสารสำคัญในการประกอบพิธี และจะอัญเชิญผงธูปมวลสารจาก 22 ศาลเจ้า ซึ่งเปรียบเสมือนกับการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว สามัคคีเป็นปึกแผ่น มาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช ตลอดงานกินเจ 10 วัน
☆ 3. จิตแห่งศรัทธา เทพเจ้าของการกินเจ “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าข้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแชกุง” โดยคณะกรรมการจะทำพิธีแห่อัญเชิญ “กิวอ๋อง ฮุกโล้ว เต้าบ้อเนี้ย น่ำซิ้ง ปั๊กเต้าแซกุง” ทั้ง 12 องค์บนเกี้ยว โดยมีทหารจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกบัญชาการทหารบก ซึ่งผ่านพิธีปวารณาตนถือศีลกินเจมาแล้วทั้งหมด ทำหน้าที่ในการแบกและแห่จากวัดโลกานุเคราะห์ มาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช ตลอดงานกินเจ 10 วัน เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา
งานด้านพิธีการ คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ “ผัดหมี่สวรรค์ ธัญพืชมงคล” โดยเซฟจาก โรงแรมแกรนด์ ไซน่า เยาวราช มาเป็นมาสเตอร์เซฟในการปรุงอาหาร พร้อมแจกฟรีให้ผู้ร่วมงาน จำนวน 1,000 จานในพิธีเปิดงานวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 และในปีนี้ คณะกรรมการได้จัดทำ “ขนมฮ้วกก๊วย” ขนมมงคลที่ผ่านพิธีกรรมการบูชาเทพเจ้ามาแล้ว พร้อมประทับอักษรเจมงคล 4 ตัว คือ “กิ้ว อ๋อง เช้ง อ้วย” โดย กิ้ว 九 หมายถึง เก้า 9, อ๋อง 皇 หมายถึง อ๋อง หรือกษัตริย์, เซ้ง 勝 หมายถึง ความสำเร็จ และ อ้วย หมายถึง มวลมหาสมาคม ซึ่งหมายความว่า กษัตริย์หรือเทพเจ้าทั้ง 9 พระองค์ ได้ประธานความสำเร็จให้กับมวลมหาสมาคม ณ ที่แห่งนี้ และได้นำ”ขนมฮ้วกก๊วย” นี้ มาเป็นส่วนผสมในอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ด้วย
นอกจากนี้ ยังมีขบวนแห่รถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดงโชว์เชิตมังกรปืนเสา ล่อแก้ว พ่นไฟ และสิงโตต่อตัวตีสังกา ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนจากผู้สนับสนุน และขบวนอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งจำหน่ายอาหารเจคุณภาพเลิศรสจากผู้ประกอบการกว่า 150 ร้านค้า เรียงรายเต็มพื้นที่ 2 พากฝั่งถนนเยาวราช เป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในระดับเวิลด์คลาส ลิ้มรสชาดความอร่อยของอาหารเจแบบสตรีทฟู้ดที่ได้มาตรฐาน สะอาด และถูกหลักอนามัย
“ขอเชิญชวนคนไทยร่วมถือศีลกินเจ สร้างบุญ สร้างกุสล สักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ ณ บริเวณชุมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ประเพณีงานเจที่ยิ่งใหญ่ในระดับเวิลด์คลาส และเป็น Soft Power ให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ท่ามกลางสีสันบรรยากาศวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย และพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมเลือกซื้ออาหารเจที่หลากหลายมากมาย อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มใจ คาดว่าตสอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืนของการจัดงานเจ เยาวราช 2566 จะช่วยให้เศรษฐกิจในย่านเยาวราชคึกคักมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นการท่องเที่ยวไทย” นายประสิทธิ์ กล่าว
และในช่วงค่ำคืนของทุกคืนตั้งแต่เวลา 18:30 – 21:00 น.ตลอดเวลา 10 วัน บริเวณมณฑลพิธีจะมีการแจกอาหารเจฟรีจำนวน 1,000 ที่ทุกค่ำคืน พร้อมกันนี้จะมีการประกอบพิธีเวียนธูปในทุกค่ำคืน ในเวลา 21:00 น.อีกด้วย

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

 

ขอขอบคุณ

คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
บริษัท ไทยพิพัฒน์ อิมปอร์ต จำกัด (กรรมการ)/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า