ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566 “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” สืบสานงานบุญ สร้างกุศลครั้งใหญ่แห่งปี !!

ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566 “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” สืบสานงานบุญ สร้างกุศลครั้งใหญ่แห่งปี !!

ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566 “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” สืบสานงานบุญ สร้างกุศลครั้งใหญ่แห่งปี !!

เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมจัดเลี้ยงชั้นที่ 10 โรงแรมแกรนด์ไซน่า เยาวราช กรุงเทพฯ นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ พร้อมด้วย คุณประสิทธิ์ องค์วัฒนา ประธานจัดงาน และประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์, พ.ต.อ.วุฒิชัย ไทยวัฒน์ รอง ผบก.น.6, นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์, คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย รองประธานฯ, คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ กรรมการฯ, คุณสมัย กวักเพฑูรย์, คุณชาญวิทย์ หิรัญอัศว์, พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2, พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ, คณะกรรมการจัดงาน, ประชาคมนักธุรกิจย่านเยาวราช รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ และผู้สนับสนุน เข้าร่วมในการแถลงข่าว ในความพร้อมจัดใหญ่ “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566” โดยชูแนวคิด “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” โชว์เมนูจำลอง “ผัดหมี่สวรรค์ ธัญพืชมงคล” จากโรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช พร้อมปรุงสดบนกระทะใหญ่ ในพิธีเปิดงานวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคมศกนี้ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช อลังการขบวนแห่รถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม ชมการแสดงโชว์ เชิดมังกรปีนเสา ล่อแก้ว พ่นไฟ สิงโตต่อตัวตีลังกา ขบวนเทอดพระเกียรติ อิ่มบุญอิ่มอร่อยกับร้านค้าอาหารเจที่มีคุณภาพเลิศรส เต็มพื้นที่ 2 ฝั่งถนนเยาวราช ตลอดงาน 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2566

นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา ประธานจัดงาน “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566” และประธาน
สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ เผยว่า งานเจเยาวราช เป็นประเพณีสำคัญประจำปีที่เกิดจากแรงบันดาลใจ และความศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชที่ได้ร่วมสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย ด้วยการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ สร้างกุศล เจริญศีลภาวนา แผ่เมตตาให้สรรพสิ่งทั้งปวง และสร้างเสริมสุขภาพ ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งพ่อค้า ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร และ
กลุ่มผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานเป็นประจำทุกปี กลายเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลงานเจในกรุงเทพฯ ที่มีผู้ถือศีลกินเจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก
สำหรับ “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ภายใต้แนวคิด “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ในมณฑลพิธี รักษาและดำรงไว้ซึ่งประเพณีถือศีลกินเจเยาวราชที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติและยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานอาหารเจที่สะอาด ถูกหลักอนามัยและปลอดภัย โดยการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ งานด้านพิธีกรรม และงานด้านพิธีการ
งานด้านพิธีกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
[ 1 ] มงคลสถาน : ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เป็นมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเยาวราชให้ความเคารพ และจัดพื้นที่ต้อนรับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระ องค์ สำหรับประเพณีงานเจนี้ ได้ใช้พื้นที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช เป็นพื้นที่มณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์
[ 2 ] ตำนาน 22 ศาลเจ้า : พิธีรวมผงธูปจาก 22 ศาลเจ้าในเยาวราช ซึ่งในแต่ละปีมีประชาชนจากทั่วทุกมุมโลกมากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าต่าง ๆ ทั้ง 22 ศาลเจ้าเป็นจำนวนมาก ด้วยแรงอธิษฐาน แรงศรัทธาได้ส่งผ่านธูปที่ปักไปยังเทพเจ้าและศักดิ์สิทธิ์ คนแล้วคนเล่า ปีแล้วปีเล่า นานนับช่วงอายุคน ด้วยแรงอธิษฐานและความเชื่อมั่นในพลังแห่งศรัทธา จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นมงคลชีวิตแด่ผู้ประพฤติดีทุกคน โดยใน 1 ปี จะมีการรวมผงธูปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นมวลสารสำคัญในการประกอบพิธี และจะอัญเชิญผงธูปมวลสารจาก 22 ศาลเจ้า ซึ่งเปรียบเสมือนกับการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว สามัคคีกลมเกลียวเป็นปีกแผ่น มาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช ตลอดงานกินเจ 10 วัน
[ 3 ] จิตแห่งศรัทธา : เทพเจ้าของการกินเจ “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น้ำชิ้ง ปักเต้าแซกุง ” โดย
คณะกรรมการจะทำพิธีแห่อัญเชิญ “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น้ำซิ้ง ปั๊กเต้าแซกุง” ทั้ง 12 องค์บนเกี้ยว โดยมีทหารจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการทหารบก ซึ่งผ่านพิธีปวารณาตนถือศีลกินเจมาแล้วทั้งหมด ทำหน้าที่ในการแบกและแห่ จากวัปดโลกานุเคราะห์ มาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช ตลอดงานกินเจ 10 วันเพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชางานด้านพิธีการ คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ “ผัดหมี่สวรรค์ ธัญพืชมงคล” โดยเชฟจาก โรงแรมแกรนด์ไชน่า เยาวราช มาเป็นมาสเตอร์เซฟในการปรุงอาหาร พร้อมแจกฟรีให้ผู้ร่วมงาน จำนวน 1,000 จาน ในพิธีเปิดงานวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566
โดยในปีนี้ คณะกรรมการได้จัดทำ “ขนมฮ๊วกก๊วย” ขนมมงคลที่ผ่านพิธีกรรมการบูชาเทพเจ้ามาแล้ว พร้อมประทับอักษรเจมงคล 4 ตัว คือ “กิ้ว อ๋อง เซ้ง อ้วย” โดย กิ้ว 九 หมายถึง เก้า 9
อ๋อง 皇 หมายถึง อ๋อง หรือกษัตริย์ เซ้ง 勝 หมายถึง ความสำเร็จ อ้วย หมายถึงมวลมหาสมาคม ซึ่งหมายความว่า กษัตริย์หรือเทพเจ้าทั้ง 9 พระองค์ ได้ประธานความสำเร็จให้กับมวลมหาสมาคม ณ ที่แห่งนี้ และจะนำ”ขนมฮ๊วกก๊วย” นี้ มาเป็นส่วนผสมในอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ด้วย และในวันเดียวกันจะมีขบวนแห่รถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดงโชว์เชิดมังกรปีนเสา ล่อแก้ว พ่นไฟ และสิงโตต่อตัวตีลังกา ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนจากผู้สนับสนุน และขบวนอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งการจำหน่ายอาหารเจคุณภาพเลิศรสจากผู้ประกอบการกว่า 150 ร้านค้า เรียงรายเต็มพื้นที่ 2 ฟากฝั่งถนนเยาวราช ตลอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืน พร้อมยกระดับมาตรฐานอาหารเจ แบบสตรีทฟู้ดสู่สากล “ชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชพร้อมที่จะร่วมกันสืบสานการจัดงานประเพณีงานเจ เยาวราช 2566 ที่ส่งต่อแรงศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่น ให้สมกับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับเวิลด์คลาส และเป็น Soft Power ให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเยาวราช ท่ามกลางลีสันบรรยากาศวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย และพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านได้ร่วมถือศีลกินเจ สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช และเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพในรูปแบบสตรีทฟู้ดรสชาดอร่อย และสะอาดตามมาตรฐานสุขอนามัย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 และสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ จัดกำลังพลไว้ยังจุดต่าง ๆ เพื่ออำนวยการจราจร ดูแลความเรียบร้อยภายในงานและเส้นทางถนนเยาวราช ตลอดการจัดงาน 10 วัน 10 คืน”
นายประสิทธิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ประเพณีงานเจ เยาวราช กำหนดการขบวนแห่ประเพณีงานเจ เยาวราช 2566 โดย
☆ วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566
เวลา 14.00 – 16.00 น.พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้า “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าข้อเนี้ย น้ำซิ้ง ปักเต้าแซกุง” บนเกี้ยว ตั้งแต่วัดโลกานุเคราะห์ไปประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช
☆ วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 – 20.00 น.ขบวนแห่รถบุปผาชาติองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิม ขบวนสิงโต มังกร ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนจากผู้สนับสนุนที่พร้อมใจกันพาเหรดเพื่อประเพณีงานเจ เยาวราช 2566 ตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช – ถนนเยาวราช – แยกราชวงศ์ – แยกเสือ – ถนนเจริญกรุง และสิ้นสุดที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช
☆ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 – 20.00 น.ขบวนแห่กระทงสะเดาะเคราะห์ ตั้งแต่วัดโลกานุเคราะห์ – แยกราชวงศ์ – แยกเสือป่า – ถนนเจริญกรุง – ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช – ถนนเยาวราช – ถนนมังกร – ถนนทรงวาด – ท่าน้ำสวัสดี / ถนนตรีมิตร – ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช – ถนนเยาวราช – แยกราชวงศ์ และสิ้นสุดที่วัดโลกานุเคราะห์
☆ วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 21.00 – 22.00 น.พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้า “กิวอ๋อง ฮุกโจ้ว เต้าบ้อเนี้ย น้ำซิ้ง ปักเต้าแซกุง” บนเกี้ยวกลับ ตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช และสิ้นสุดที่วัดโลกานุเคราะห์

ขอขอบคุณ

คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
กรรมการฯ/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า