ชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม งานเดิน – วิ่ง การกุศล TOOL GETHER RUN ครั้งที่ 2 วิ่งที่เดียว เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด มอบรายได้ให้ 3 โรงพยาบาล

ชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม งานเดิน – วิ่ง การกุศล TOOL GETHER RUN ครั้งที่ 2 วิ่งที่เดียว เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด มอบรายได้ให้ 3 โรงพยาบาล

ชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม งานเดิน – วิ่ง การกุศล TOOL GETHER RUN ครั้งที่ 2 วิ่งที่เดียว เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด มอบรายได้ให้ 3 โรงพยาบาล

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม เดิน – วิ่งการกุศลภายใต้ชื่อกิจกรรม TOOL GETHER RUN วิ่งที่เดียว เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง โดยมี
⭐️ มูลนิธิรามาธิบดี
⭐️ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
⭐️ โรงพยาบาลสงฆ์
ในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
⭐️ 1.ประเภทระยะทาง 3 กิโลเมตร
⭐️ 2.ประเภทระยะทาง 5 กิโลเมตร
⭐️ 3.ประเภทระยะทาง 10 กิโลเมตร
การจัดกิจกรรม “TOOLGETHERRUN ครั้งที่ 2 วิ่งครั้งนี้มีแต่ได้ ประจำปี 2565” ครั้งนี้ ได้มีผู้ใหญ่ใจบุญในหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมในการสนับสนุน โดยมี
🙏 ผู้สนับสนุนซุ้มปล่อยตัว 🙏
👉 บริษัท แสงไทยอินเตอร์เทรด จำกัด
👉 บริษัท กระทิงทองลอตเตอรี่ จำกัด
👉 หจก โลหะกิจกลการ อิมปอร์ต
👉 บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด
👉 บริษัท ไทยพิพัฒน์ อิมปอร์ต จำกัด
👉 บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล บิสซิเนส จำกัด
👉 บริษัท นิธิกร อุตสาหกรรม จำกัด
👉 บริษัท วงศ์ โพลีแซค จำกัด
👉 บริษัท ยูนเต็ด คอปเปอร์ จำกัด
👉 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกคอปเปอร์
👉 ภัตตาคาร ฮก หูฉลาม
👉 แบล็ค มาร์เก็ต จังหวัดสมุทรปราการ

🙏 ผู้สนับสนุนป้ายบนเวที 🙏
👉 คุณนิพนธ์ ตั้งจิตมุ่งมั่น จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไทยเจริญโลหะกิจ
👉 คุณบุญเกียรติ อังศุกุลธร จาก บริษัท บุญเจริญพร เมทตัล อิมปอร์ต จำกัด
👉 คุณบุญเสริม เม่งศิริ จาก บริษัท บี.เจ. แมชชินทูล จำกัด
👉 คุณสุวัฒน์ ไววิทย์ลิขิต จาก บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด
👉 คุณนรา พนิตวงศ์ จาก บริษัท ปิยะศิลป์ โปรดักส์ จำกัด
👉 คุณธีธัช จึงกานต์กุล จาก บริษัท จาร์ตัน จำกัด
👉 คุณวัชรศักดิ์ จิโรจจาตุรนต์ จาก บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด
👉 คุณวิวัฒน์ เติมวุฒิปรีชา จาก บริษัท ต.สหกิจอินดัสตรี จำกัด
👉 คุณไพศาล อภิศักดิ์ศิริกุล จาก บริษัท วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
🙏 ผู้สนับสนุนป้ายแผงด้านข้าง 🙏
👉 คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล จาก บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด
👉 คุณทวีศักดิ์ แก้วโมราเจริญ จาก บริษัท ฟิวเจอร์วู้ด จำกัด
👉 คุณ เฉิน ชิน จื้อ นายกสมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศ
👉 คุณ ทู ทู วิน จาก บริษัท พาเพลินเอนเตอไพรส์ จำกัด
👉 คุณปณวรรณ ตัณฑ์ไพโรจน์ จาก DLB
👉 คุณพูนศักดิ์ เตชชาติวนิช จาก DLB
👉 คุณมานพ ชินวิริยกุล จาก DLB
👉 คุณผิน เอื้ออำพร จาก ผ.รัตนโชติ
👉 คุณมานพ จินานุวัฒนา จาก บริษัท โง้วงีกี่ เทรดดิ้ง 1992 จำกัด
👉 คุณบุญฤทธิ์ พิพัฒนศิริกุล จาก บริษัท บี.ออโต.พาร์ท อิมปอร์ต จำกัด
👉 คุณจักรพงษ์ ปิติพรสัมฤทธ์ จาก สุวรรณเกลียวทอง
👉 คุณไพวงศ์ ชำนินาวากุล จาก มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ
👉 คุณประสิทธิ์ องค์วัฒนา จาก บริษัท แว่นทอง (1996) จำกัด
👉 คุณสุดานุช กิจจุลลจาริต
👉 คุณจีรวัฒน์ ตั้งจิตเมตต์
👉 คุณมณเฑียร อินทัศสิงห์ (เจ๊แวว)
👉 คุณชุณห์ เลิศชัยประเสริฐ จาก บริษัท ซี.เอช.เจ เมทเทิล จำกัด
👉 คุณสมชาย จินตนาเวชกุล จาก ช.อุดมโลหะกิจ
👉 พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2
👉 คุณอุดม รัตนธนาสาร จาก แสงอุดม
👉 คุณชาญชัย พึ่งพระรัตนตรัย จาก บริษัท เพอร์เฟคแพคเกจจิ้ง จำกัด
👉 คุณเฮี่ยวเตี้ยง แซ่จึง จาก บจก.ชกา อินเตอร์เทรด
👉 คุณวีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง
ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี (ไทยยงเส็ง)
👉 คุณมณเทียร เอื้อวงศ์ตระกูล จาก บจก.โชคปราณี กัลปพฤกษ์
👉 คุณพรเทพ อัฉริยะศิลป์ จาก บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก
(1981) จำกัด
👉 คุณวิศิษฐ์ บุญปิยวงศ์ จาก โรงงานสุรศักดิ์การช่าง
👉 คุณวันชัย รุ่งศรีรัตนวงศ์ จาก บจก.สยามโอ-แพ็ค
👉 ธนเสฏฐ์ ศุภศรีสรรพ์ จาก บริษัท โกบิยอนด์ จำกัด และ หจก.ศรีสรรพ์ ปิโตรเลียม
👉 บจก.โซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
👉 คุณธีธัช จึงกานต์กุล จาก บริษัท จาร์ตัน จำกัด
👉 คุณลัลน์ลภัส พิศาลก่อสกุล
👉 คุณสุวัฒน์ ไววิทย์ลิขิต จาก บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด
👉 คุณวิศิษฐ์ ศรีภูริจรรยา จาก บริษัท อี.เจ.อิเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด
👉 คุณวิโรจน์ หัสดินไพศาล
👉 คุณกัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาล

โดย เวลา 04:00 น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทยอยเดินทางเข้าลงทะเบียน จากนั้น

เวลา 05:00 น.ได้มีการเต้นวอร์มให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

เวลา 05:30 น.พิธีกรได้ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเชิญประธาน และคณะผู้จัดงานขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จากนั้น

เวลา 06:00 น.ได้เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งที่จุด START โดยเริ่มจากประเภทระยะทาง 10 กิโลเมตร ต่อด้วย ประเภทระยะทาง 5 กิโลเมตร และ ประเภทระยะทาง 3 กิโลเมตร

หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น ทางคณะผู้จัดงานฯ รวมถึงผู้สนับสนุนได้เตรียมอาหาร และเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่เดินทางมากันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ประมาณราว 3,000 คน และหลังจากที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พักรับประทานอาหารเสร็จสิ้น ก็ได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยใน อันดับที่ 1 – 5 ของในทุกประเภทอีกด้วย

🙏 ขอขอบคุณ 🙏

☆ คุณ พิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ ประธานฝ่ายกีฬาชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย /ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า