พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้า ประทับมณฑลพิธี (ไคตั๊ว) ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ใน “ ประเพณีงานเจ เยาวราช ประจำปี 2565 ”

พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้า ประทับมณฑลพิธี (ไคตั๊ว) ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ใน “ ประเพณีงานเจ เยาวราช ประจำปี 2565 ”

พิธีแห่อัญเชิญเทพเจ้า ประทับมณฑลพิธี (ไคตั๊ว) ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ใน “ ประเพณีงานเจ เยาวราช ประจำปี 2565 ”

เมื่อเวลา 10:00 น.วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 ณ วัดโลกานุเคราะห์ เลขที่ 123 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ได้มีการประกอบพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้า เพื่อขึ้นเกี้ยวไปประทับ ณ มณฑลพิธี ( ไคตั๊ว ) หรือ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสประเพณีงานเจ เยาวราช ประจำปี 2565 โดยมี
⭐️ เฮีย อุ้ย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และสื่อสารต่อเหล่าองค์เทพในการกำหนดขั้นตอนในการประกอบพิธีฯ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีฯ อาทิ
⭐️ นางสาว อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และคณะฯ
⭐️ พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง รอง ผบก.น.6
และคณะเจ้าภาพในการจัดงานประเพณีเจเยาวราช โดยมีรายนามเจ้าภาพ เกี้ยวประทับ ( กิ๋วอ้วงฮุกโจ้ว ) ดังนี้
⭐️ คุณ ธีรเดช สินธพเรืองชัย และครอบครัว ( ประธานการจัดงานฯ )
⭐️ คุณ ชาญศักดิ์ สินธพเรืองชัย
⭐️ ส.ก. พินิจ กาญจนชูศักดิ์
⭐️ คุณ ประสิทธิ์ องค์วัฒนา และครอบครัว
⭐️ คุณ สมศักดิ์ – ดร.สุมาถี ศรีสุภรวาณิชย์
⭐️ คุณ พิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ และครอบครัว
⭐️ คุณ อุยา ต้นติพาณิชย์กุล และครอบครัว
⭐️ คุณ บุญเลิศ อัสสวุฒิ และครอบครัว
⭐️ เฮีย เหลา ตลาดน้อย และครอบครัว
⭐️ คุณ ประดิษฐ์ แพรวไพบูลย์ และครอบครัว
⭐️ คุณ จินตนา เลิศปัญญาโรจน์ และครอบครัว
⭐️ คุณ กมล ศรพรหม และครอบครัว

ภายหลังจากประกอบพิธีฯ ตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อย ก็ได้เคลื่อนขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีเหล่าคณะสิงโตจากนครสวรรค์ ชมรมอนุรักษ์ดนตรีจีนบัวใหญ่ ( ประเทศไทย ) มาจาก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเดินแห่ไปตามถนนเยาวราชทั้งขาไปและกลับ จนกระทั่งถึงบริเวณมณฑลพิธีฯ ได้อัญเชิญองค์เทพฯ เข้าประจำตำแหน่งบนที่ประทับ จากนั้นคณะสงฆ์ ได้ทำพิธีสวดเปิดงานเจเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคณะเจ้าภาพผู้จัดงาน และผู้ที่ถือศีลกินเจ ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ รวมถึงประชาชนที่มาร่วมในงานเจเยาวราชในห้วงเวลาระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ.2565 ในงานเทศกาลเจเยาวราช อีกด้วย

มากล่าวถึงความเป็นมาของเหล่าองค์เทพเจ้าแต่ละองค์ที่ได้อัญเชิญเข้าประกอบพิธีฯ โดยมี กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว /เต้าบ้อเนี้ยน่ำซิ้ง /ปักเต้าแชกุง โดยสังเขปดังนี้

# ( กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว ) #
คือ ( ขุนพล 9 พระองค์ ) แห่งเทศกาลกิเจ หรือเจี่ยะฉ่าย ซึ่งคือพระพุทธ 9 พระองค์ ได้เสด็จลงมาโปรดสัตว์ในโลกมนุษย์ ประกอบด้วย พระพุทธเจ้า 7 พระองค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ และได้รับการขนานพระนามว่า “เก้าอ๊วง” หรือ “กิ้วอ๊วง” มีอำนาจในการบริหารธาตุทั้งห้า คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และทอง โดยมี ชื่อดังนี้
1. พระองค์ที่หนึ่ง ชื่อ ฮอกฮีสี, ( ฟูซิ ) ( 伏羲 )
2. พระองค์ที่สอง หรือยันตี่ พระเจ้าเอี้ยมเต้สินล่งฮ่องเต้ ( เสินหนุง ) ( 神农 )
3. พระองค์ที่สาม ชื่อว่า ฮืนฮ่วงฮวงตี้ ( 黄帝 )
4. พระองค์ที่สี่ ชื่อว่าเซียวเฮา, ซาวเฮา ( 少昊 )
5. พระองค์ที่ห้า ชื่อกอเอียงสี, จวงซี ( 颛顼 )
6. พระองค์ที่หก ชื่อ เตียวคี้, ตี้ขู้ ( 帝喾 )
7. พระองค์ที่เจ็ด ชื่อ เงี้ยวอ๋อง, เอี๋ยวตี้, ถังหยาว ( 唐尧 )
8. พระองค์ที่แปด ชื่อ ชวิน,ไต้ซุ่น, ซุ่นตี้, ซุ่น ( 舜 )
9. พระองค์ที่เก้า ชื่อ อู๋ เซียหยี, หยวี่ ( 禹 )
เทพเจ้าทั้ง 9 พระองค์นั้นทรงแบ่งภาคต่อจากภาคของการเป็นเทพเจ้า ลงไปเป็นดาวเคราะห์ 9 ดวง เพื่อที่จะบริหารธาตุทั้ง 5 ที่ประกอบเป็นจักรราศีแห่งดวงชะตา โดยจะเป็นดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวง โดยมี
1. พระอาทิตย์ ภาษาจีนเรียกว่า ไท้เอี๊ยงแชแช แปลว่า ดวงดาว
2. พระจันทร์ คือ ไท้อิมแช
3. ดาวพระอังคาร หรือ ฮวยแช
4. ดาวพระพุธ หรือจุ๊ยแช
5. ดาวพระพฤหัสบดี หรือ บั๊กแช
6. ดาวพระศุกร์ หรือ กิมแช
7. ดาวพระเสาร์ หรือ โท้วแช
8. ดาวพระราหู หรือ ล่อเกาแช
9. ดาวพระเกตุ หรือ โกยโต้วแช
ซึ่งดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวง นี้คือการกำเนิดของจักรราศีในทางโหราศาสตร์ การหมุนหรือการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทั้ง 9 ที่รักษาสมดุลต่อโลก

# ( เต้าบ้อเนี้ยน่ำซิ้ง หรือเต๋าบ๊อ ) #
คือ ( พระมารดาแห่งดวงดาว ) หรืออีกพระนามคือ ( เจ้าแม่หวังหมู่ ) เป็นผู้ให้กำเนิดดวงดาวทั้งหลายในจักรวาล ซึ่งท่านคือดาวดวงแรกและเป็นดาวดวงที่ใหญ่ที่สุด ประทับอยู่ที่ศูนย์กลางของจักรวาล มีดวงจิตในการควบคุมการโคจรของดวงดาวทั้งหลายในจักรวาล นับเป็นเวลากว่าล้านล้านปีที่ผ่านมา
เต้าบ้อเนี้ยน่ำซิ้ง ถือว่าเป็นดวงจิตวิเศษที่มีขนาดใหญ่และมีอิทธิฤทธิ์มากที่สุด และมีพระนามที่หลากหลาย แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละศาสนาจะเรียกท่านฯ นอกจากนี้ท่านก็ไม่มีเพศ ไม่มีอายุ หรือรูปลักษณ์ โดยท่านเป็นแค่ดวงจิตวิเศษ ในส่วนรูปลักษณ์ที่เราเห็นนั้นเกิดจากจินตนาการของมนุษย์เราสร้างขึ้น และท่านก็ยังเป็นอมตะ ไม่มีวันดับสูญสิ้น

# ( ปักเต้าแชกุน ) #
คือ เทพเจ้าประจำดาวฝ่าย
เหนือ หรือเทพเจ้าผู้ถือบัญชีคนตาย คนจีนส่วนมากที่ไหว้ท่านก็เพื่อต่ออายุขัย หรือขอพรให้คนป่วยหายดี กลุ่มดาวปักเต้ามีด้วยกัน 7 ดวงเป็นตัวแทนของเทพ 7 องค์ที่ปกป้องปีนักษัตรทั้ง 12 คือ
☆ เทพเทียนซู่เอี๋ยงหมิงต้นหลางไถ่ซิงจิน ( 天樞陽明
貪狼太星君 ) จ้าวแห่งนภา
ปกป้องนักษัตรปีชวด (ดาวทัมลั้ง)
☆ เทพเทียนสวนอินจิงจูเหมินหยวนซิงจิน ( 天璇陰精
巨門元星君 ) จ้าวแห่งพิภพ
ปกป้องนักษัตรปีฉลู และกุน (ดาวก็อมื้ง)
☆ เทียนกีจินหยินลู่ซุนเจินซิงจิน (天璣真人存貞星君) จ้าวแห่งไฟ ปกป้องนักษัตรปีขาล และจอ (ดาวหลกชัง)
☆ เทียนเฉวียนเซียนหมิงเหวินฉิวหนิ่วซิงจิน ( 天權冥文曲紐星君 ) จ้าวแห่งน้ำ ปกป้องนักษัตรปีเถาะ และระกา ( ดาวบ่งเข็ก )
☆ เทียนเหิงต้นเอียนเหลียนเจินกางซิงจิน ( 丹元廉貞罡星君 ) จ้าวแห่งดิน ปกป้องนักษัตรปีมะโรง และวอก ( ดาวเนี่ยมเจ็ง )
☆ ดาวคายหยง ( หงุยแช ) เทพอู่ฉวีจีซิงจิน ( 北極武
曲紀星君 ) จ้าวแห่งไม้ ปกป้องนักษัตรปีมะเส็ง และมะแม ( ดาวปู่เข็ก )
☆ ดาวเอี่ยวกอง ( เอ่งแช ) เทพปั่วจินกวนซงจิน ( 天關
破軍關星君 ) จ้าวแห่งทอง
☆ ดาวเทียนหวง ( 天皇大帝 ) เทพจั่วฝูต้าเต้าซิงจิน ( 左輔大道星君 ) ( ดาวหวั่วหู )
☆ ดาวเทพเหนือ ( 北極大节 ) อวี่ปี้ต้าเต้าซิจิน ( 右弼大道星君 ) ( ดาวไหล่ปิ้ก )

🌟 คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ รองประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2 /ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า