#เพชรบูรณ์พอเพียง พัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนแปลงต้นแบบศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล : CLM

#เพชรบูรณ์พอเพียง พัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนแปลงต้นแบบศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล : CLM

#เพชรบูรณ์พอเพียง
พัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนแปลงต้นแบบศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล : CLM

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ แปลงนายบุญธรรม ดวงอุปะ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life :CLM) โดยได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ว่า “กรมการพัฒนาชุมชนอนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลุ่มน้ำน่าน เพิ่มเติม จำนวน 135 แปลง ประกอบด้วย พื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 35 แปลง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 96 แปลง และพื้นที่ขนาด 15 ไร่ จำนวน 4 แปลง และวันนี้ได้เชิญหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.16) เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายแทนกัน เมื่อขุดเสร็จเรียบร้อยจะดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากนั้นจะดำเนินการสร้างและซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับฐานเรียนรู้ทั้งหมด 9 ฐาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้คนติดดิน ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานเรียนรู้คนมีไฟ และฐานเรียนรู้คันนาทองคำ โดยมีการสนับสนุนครุภัณฑ์ให้กับพื้นที่ยืมใช้ ได้แก่ เครื่องผสมอาหารสัตว์ เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และกิ่งไม้ เครื่องสกัดจากน้ำมันพืช Bio Diesel เครื่องบรรจุอาหารกระป๋อง เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ และเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศใช้พลังงาน Solar cell ซึ่งมีวิทยากรประจำฐานเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ และ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการทหารพันธุ์ดีพร้อมจะให้ความรู้การเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ทั้ง 9 ฐาน เพื่อให้มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครัวเรือน HLM 1,513 แปลง และผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ เมื่อดำเนินการสร้างฐานเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ให้บริการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภายใน 5 ปี นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจะประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ดูแลการทำผังขุดปรับรูปแบบแปลง เพื่อดำเนินการส่งมอบผังให้ นพค.16 เข้ามาดำเนินการขุดปรับแปลงต่อไป
นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอวังโป่ง กล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีข้อสั่งการให้มีการบูรณาการการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกัน หากติดขัดประการใดขอให้ประสานงานกับอำเภอได้โดยตรง และขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์และ นพค.16 ที่เข้ามาช่วยขุดปรับแปลงนายบุญธรรม ดวงอุปะ ในส่วนของอำเภอได้มีการประสานงานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่งอย่างต่อเนื่อง
พ.อ.สุพัฒน์ กลิ่นชาติ รองผบ.นพค.16 สนภ.1 นทพ กล่าวว่าได้รับหน้าที่ในการขุดปรับแปลงที่ดิน กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life :CLM) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ จากการพิจารณาพื้นที่จริง สภาพเป็นดินร่วนปนทรายและได้พูดคุยกับนายบุญธรรม ดวงอุปะ เจ้าของแปลงทราบว่า จะต้องมีการปรับแบบเนื่องจากพื้นที่มีหนองน้ำเดิม จำนวน 2 หนอง จึงขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์จัดทำผังแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมในการขุดปรับแปลงต่อไป
จากนั้นเวลา 16.00 น. นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการดังกล่าวที่แปลงนายพัฒนพงษ์ เทืองน้อยตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ โดยได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ การสร้างฐานเรียนรู้ 9 ฐาน การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมทั้งดูความพร้อมของแปลงพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบแปลงใหม่ โดยคำนึงถึงหลักภูมิสังคม ทั้งนี้เจ้าของแปลงได้เร่งดำเนินการออกแบบแปลนเพื่อดำเนินการส่งมอบแบบแปลงให้กับ นพค.16 ขุดปรับแปลงต่อไป
?ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์

คุณ ศุภผล จริงจิตร
ผอ.ภ.6 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า