เมืองต้นแบบที่ 4 เอกชน ผู้ลงทุนขอให้คนในพื้นที่มั่นใจไม่มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแน่นอน

เมืองต้นแบบที่ 4 เอกชน ผู้ลงทุนขอให้คนในพื้นที่มั่นใจไม่มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแน่นอน

เมืองต้นแบบที่ 4 เอกชน ผู้ลงทุนขอให้คนในพื้นที่มั่นใจไม่มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแน่นอน

○ แม้ว่า ขบวนการทำความเข้าใจเรื่อง”เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” หรือที่”เอกชน” ผู้ลงทุนเรียกว่า “สมาร์ทซิตี้” จะเดินหน้าไปตามขบวนการ ของการสร้างการรับรู้ นานกว่า 1 ปี ตามที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เป็นผู้ดำเนินการ สร้างการรับรู้กับคนในพื้นที่

○ คนส่วนใหญ่ ใน 3 ตำบล ที่จะเป็น”เมืองต้นแบบที่ 4 “ คือ ต.นาทับ ต.สะกอม และ ต.ตลิ่งชัน จะได้รับรู้ถึงรายละเอียดของโครงการ ว่าประกอบด้วย อุตสาหกรรมชนิดใดบ้าง และแต่ละอุตสาหกรรม จะมีผลดีผลเสียอย่างไร และที่สำคัญ คนในพื้นที่ได้อะไร จากการเกิดขึ้นของ”เมืองต้นแบบ” หรือ”สมาร์ทซิตี้” ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบที่ 4 ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

○ ล่าสุดมีการ ยื่นหนังสือจาก ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน อ.จะนะ มีอยู่ด้วยกันหลายสิบโรง มีนักศึกษานับพันคน ต่อ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ผ่านนายอำเภอจะนะ เพื่อขอมีส่วนร่วมในการเกิดขึ้นของ”เมืองต้นแบบ”แห่งนี้
○ การออกมาแสดงความต้องการที่จะทราบรายละเอียดของโครงการ เพื่อที่ได้ร่วมกัน”ออกแบบ” เมืองต้นแบบ ที่ให้ทุกฝ่ายได้มี”ส่วนร่วม” ตรงกับความต้องการของ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เพราะการที่จะเกิด หรือไม่เกิด เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” อยู่ที่ความ ต้องการ หรือ ไม่ต้องการ ของคนในพื้นที่เป็นสำคัญ
○ วันนี้ เรื่องสำคัญที่สุด ทั้งของ ศอ.บต. และของ เอกชน ผู้เข้ามาเพื่อ ขับเคลื่อน เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ”สมาร์ทซิตี้” คือยังต้องทำความเข้าใจ กับคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพราะขณะนี้ความคิดความอ่านของคนในพื้นที่ ยังไม่”ตกผลึก” และยังมีคำถามจาก กลุ่มอาชีพต่างๆ อยู่ตลอดเวลา แม้แต่ตัวแทนกลุ่มการศึกษาในสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนใน ศอ.บต. ก็ออกมา ขอทราบรายละเอียดของ โครงการ เมืองต้นแบบที่ 4 เช่นกัน
○ ในวันนี้ ผู้เขียนในฐานะที่สวมหมวกอีกใบหนึ่ง ในหน้าที่ “เลขานุการสภาคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็น ประธานคณะกรรมการด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน จะได้นำรายละเอียดของ อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น ในเมืองต้นแบบที่ 4 ที่ อ.จะนะ ถ้าเสียงส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่เห็นชอบที่จะให้มีเมืองต้นแบบเกิดขึ้น
○ โดยล่าสุด บมจ.ที่พีไอ โพลีน เพาเวอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานใน เอกชน ที่จะเข้ามาลงทุนในเมืองต้นแบบที่ 4 หรือ”สมาร์ทซิตี้” โดย ดร.ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ที่พีไอ โพลีน เพาเวอร์ ได้กล่าวว่า ครม.เห็นชอบ กับโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 แล้ว และมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่กว่า 2000 คน แล้ว
○ โดยโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 ในส่วนของ บมจ ที่พีไอ โพลีน เพาเวอร์ นั้น จะประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้า 3.700 mw , 1.700 Mw จาก lng นำเข้า 1,000 Mw จากพลังงานลม 800 mw จากพลังงานแสงอาทิตย์ 200 mw จากชีวมวล หรือขยะจากเทศบาล และท่าเรือน้ำลึก lng และเชื้อเพลิงเหลว
○ จะมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึก ท่าเทียบเรือแบบเทกอง และ สวนอุตสาหกรรม 16,735 ไร่ และ “สมาร์ทซิตี้” ในโซนของสวนอุตสาหกรรม จะเป็นอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยี อีเล็กทรอนิกส์ โรงไฟฟ้าทางเลือก อุปกรณ์รถไฟฟ้า แบตเตอรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์การเดินเรือ และอุปกรณ์ของเครื่องบิน
○ ที่สำคัญคือจะมีอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ที่มาจาก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมง เป็นที่ผลิตสินค้าฮาลาล เทคโนโลยีชีวภาพ เทศโนโลยีอาหารทางการแพทย์ จะเป็นอุตสาหกรรมหลักที่จะเกิดขึ้นใน เมืองต้นแบบที่ 4 แห่งนี้ ซึ่งจะกลายเป็นศูนย์ผลิตอุปกรณ์ทางการเมืองแบบครบวงจรในอนาคต เราจะเป็นผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นพลังงานสะอาด โดยมีผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ ที่มีหลายรายพร้อมจะมาลงทุน เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว
○ โดย ผู้บริหารของ บมจ. ที่พีไอ โพลีน เพาเวอร์ ได้กล่าวถึง สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวลว่า จะมีอุตสาหกรรมประเภท ปิโตรเคมี ว่า ได้มีการตกลงในเบื้องต้นกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะ ผู้บริหารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. แล้วว่า เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา จะไม่มีการลงทุนในเรื่องของ อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ดังนั้นประชาชนคนในพื้นที่ รวมถึง เอ็นจีโอ จึงสบายใจและมั่นใจได้ว่า อุตสาหกรรม ที่ เมืองต้นแบบที่ 4 จะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ที่จะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
○ และในส่วนของ คนในพื้นที่ สิ่งที่จะได้ประโยชน์ทางตรงคือ การจ้างงานจำนวนไม่ต่ำกว่า 100,000 คน ซึ่งในส่วนของแรงงานฝีมือนั้น บริษัทอยู่ระหว่างร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อให้สถาบันการศึกษาผลิตนักศึกษาที่ตรงกับตลาดแรงงานใน เมืองต้นแบบที่ 4 ต้องการ เพื่อให้การลงทุนของ เอกชน ในเมืองต้นแบบที่ 4 ส่งผลโดยตรงกับคนในพื้นที่ ส่วนผลทางอ้อม เมื่อ เมืองต้นแบบ ตั้งอยู่ที่ อ.จะนะ เชื่อว่า ความเจริญในด้านอื่นๆ ก็จะตามมา ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์คือคนในพื้นที่ ใน จ.สงขลา และ ใกล้เคียง
○ ในส่วนของ สิ่งแวดล้อม ที่อาจจะมีผลกระทบนั้น จะมีการป้องกันให้มีผลกระทบน้อยที่สุด และในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบ จะต้องมีการหามาตรการช่วยเหลือเพื่อการบรรเทา ซึ่งในเรื่องนี้ จะต้องมีการตั้งคณะทำงานร่วมกัน ระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และ เอกชนเจ้าของโครงการ โครงการนี้ บมจ.ที่พีไอ โพลีน บริษัทเดียว ลงทุนถึง 300,000 ล้าน ทุกอย่างต้องมีระบบที่ดีที่สุด เพราะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ผู้ลงทุน ประเทศ และ ประชาชน จะต้องมีส่วนรู้ ส่วนร่วม ส่วนรับ ด้วยกัน
○ ทั้งหมดคือรายละเอียดของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นใน เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” หรือ”สมาร์ท์ซิตี้” ซึ่งขณะนี้มีความเป็นไปได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็น และนี่เป็นเพียงบางส่วนของโครงการ ที่ต้องการถ่ายทอดให้คนในพื้นที่ได้รับรู้ในเบื้องต้น เพื่อที่จะได้ตั้งเป็น”โจทย์” เพื่อไปหาคำตอบในเรื่องต่างๆที่ต้องการ รวมทั้งตั้งเป็นคำถามต่อในประเด็นที่ต้องการรายละเอียดมากกว่านี้
○ ผู้เขียนได้ทำหน้าที่ ในการนำรายละเอียด ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด แต่ก็เชื่อว่า เป็นส่วนสำคัญมาให้ได้รับรู้ ในฐานะของ”สื่อ” ในฐานะของ ตัวแทนหน่วยงาน ซึ่งไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย ใดๆ กับโครงการที่เกิดขึ้น และจะทำหน้าที่”สื่อ” เพื่อ ถ่ายทอดรายละเอียดต่างๆ ของเมืองต้นแบบที่ 4 ที่เห็นว่า สำคัญ และ จำเป็น ที่คนในพื้นที่ ต้องรับรู้ เพราะนี้คือโครงการใหญ่ ที่ทุกคน โดยเฉพาะคนในพื้นที่ต้อง รวมแสดงความคิดเห็น “วิพากษ์ “ เพื่อการ มี ส่วนร่วม ให้มากที่สุด

คุณ ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ ผอ.ภ.9 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า