วัดอรุณราชวรารามวรวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาชบูชา วันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วัดอรุณราชวรารามวรวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาชบูชา วันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วัดอรุณราชวรารามวรวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาชบูชา วันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดอรุณราชวรารามวรวิหาร เลขที่ ๑๕๘ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาให้จัดงานวันวิสาขบูชา เพื่อให้ชาวพุทธศาสนิกชน ได้เข้าร่วมในพิธีที่สำคัญทางพุทธศาสนา อีกทั้งได้ร่วมบุญและสร้างกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต โดยพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. (ชุมพร นิติสาโร) พระเลขาฯ กล่าวถึงที่มาของวันวิสาโดยย่อว่า วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัน ที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาเรา เพราะเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง ๓ ประการ คือ

๑.เป็นวันประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือเจ้าชายสิทธัตถะ กล่าวคือ พระพุทธเจ้า มีพระนามเดิมว่า “ สิทธัตถะ “ ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ พระองค์ทรงถือกำเนิดในศากยวงค์ สกุลโคตมะ โดยที่พระองค์ได้ประสูติในวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือเดือนวิสาขะ ปีจอ ก่อนที่จะมีการเริ่มนับปีพุทธศักราชถึง ๘๐ ปี ณ บริเวณสวนลุมพินีวัน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ กับกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ ซึ่งในปัจจุบันคือตำบลรุมมินเด ในประเทศเนปาลฯ

๒.เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ บริเวณฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หรือที่เรียกว่า พุทธคยา ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารในประเทศอินเดีย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่มมีการนับปีพุทธศักราชถึง ๔๕ ปี สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่ ๔ แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน ๓ คือ
☆ ยามต้น : ทรงบรรลุ “ปุพเพนิวาสานุติญาณ ” คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้
☆ ยามสอง : ทรงบรรลุ “จุตูปปาตญาณ” คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย
☆ ยามสาม หรือยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ “อาสวักขญาณ” คือ รู้วิธีกำจัดกิเลสด้วย อริยสัจ ๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงมีพระชนมายุได้เพียง ๓๕ พรรษา

๓.เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน ได้ดับสังขารและไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป กล่าวคือ เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง ๔๕ ปี จนมีพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ได้ประทับจำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน ๖ พระพุทธองค์ กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ไปบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะ ตามคำกราบทูลนิมนต์ พระองค์ทรงเสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวาย จากนั้นก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน โดยเมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทแด่ภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตน และประโยชน์ของผู้อื่นให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน ๖ นั่นเอง

# กำหนดการจัดงานในวันนี้ #
ในช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น.พระภิกษุ – สามเณร และพุทธศาสนิกชน ได้พร้อมกันเข้าในที่พระวิหาร วัดอรุณราชวราราม เพื่อประกอบพิธีทำวัตรเช้า – ฟังพระธรรมเทศนา จากนั้น
เวลา ๑๕.๓๐ น.พระภิกษุ ลงฟังพระปาฏิโมกข์ ภายในพระอุโบสถฯ และสามเณรสมาทานทศศีล ต่อจากนั้น
เวลา ๑๙.๐๐ น.ทุกฝ่ายพร้อมกันที่พระวิหาร วัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้มีการแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ณ พระวิหาร
เวลา ๑๙.๓๐ น.พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี
เจ้าคณะภาค ๙ หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้นำพระภิกษุ – สามเณร และพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบพระพุทธปรางค์วัดอรุณ เป็นเสร็จพิธีฯ

ขอกราบอนุโมทนาบุญ

ท่าน พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. (ชุมพรนิติสาโร)
🙏เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙
🙏ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
🙏เลขานุการวัดอรุณราชวราราม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า