” เยาวราช ” จัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2567 เบิกฟ้าพญามังกร ร่ำรวยบารมี สุขีนิรันดร์ “ ปีมังกรให้ได้ดังประสงค์ ”

” เยาวราช ” จัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2567 เบิกฟ้าพญามังกร ร่ำรวยบารมี สุขีนิรันดร์ “ ปีมังกรให้ได้ดังประสงค์ ”

” เยาวราช ” จัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2567 เบิกฟ้าพญามังกร ร่ำรวยบารมี สุขีนิรันดร์ “ ปีมังกรให้ได้ดังประสงค์ ”

กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับ ชาวไทยเชื้อสายจีน ภาคเอกชน ร่วมจัดงานขึ้นภายใต้ชื่อ “เบิกฟ้าพญามังกร ร่ำรวยบารมี สุขีนิรันดร์” โดยในปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ และทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2567
โดยเมื่อเวลา 17:00 น.วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระดำเนินมายังพลับพลา บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (วงเวียนโอเดียน) โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี), น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา), นายชัชชาติ สิทธิ์พันธุ์ (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร), นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล (ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ), นายณัฐ ครุฑสูตร (ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย), นายวิศิษฏ์ ลิ้มประนะ (ประธานฝ่ายพิธีการรับเสด็จฯ), นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ (สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์), นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล (ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์), คุณประสิทธิ์ องค์วัฒนา (ประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์), คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ (ประชาคมผู้ประกอบการในเขตพื้นที่เยาวราช), คุณมานพ จินานุวัฒนา (ประชาคมผู้ประกอบการในเขตพื้นที่เยาวราช), คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย (ประชาคมผู้ประกอบการในเขตพื้นที่เยาวราช), พ.ต.อ.วิทวัส เข่งคุ้ม (ผกก.สน.พลับพลาไชย 2), พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล (ผกก.สน.จักรวรรดิ) และคณะกรรมการจัดงานฯ พร้อมด้วยประชาชนชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก ที่คอยเฝ้าฯ รับเสด็จฯ
จากนั้น นายชัชชาติ สิทธิ์พันธุ์ เข้ากราบบังคมทูลรายงาน และ นาย หาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้ากราบบังคมทูลถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการแสดงชุด “ถงเจีย ระบำสร้อยข้อมือ” จากเขตปกครองตนเองซีจ้าง สาธารณรัฐประชาชนจีน และการแสดงชุด ( SAWASDEE ) สยามเมืองฟ้าอมร เรืองรองทั่วปฐวี ​​​​จากประเทศไทย และเมื่อการแสดงเสร็จสิ้น ทรงวางลูกแก้วสีทอง เปิดงานตรุษจีนเยาวราช ปี 2567
จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับรถรางไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวร และผู้แทนคณะกรรมการฯ ทูลเกล้าฯ ถวายมังกรทองคำ” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตัวมังกรยาวประมาณ 12 ซม. สูง 18 ซม. ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ 99.99% ตัวมังกรถูกพ่นด้วยทรายอย่างสวยงาม เท้าถือลูกแก้วลอยเหนือเมฆ ลักษณะคล้ายเลขแปดในท่าทรงอำนาจ เหตุที่ทำเป็นมังกรเนื่องจากปีนี้เป็นปีมังกร โดยในประเทศจีนถือเป็นต้นแบบของมังกร ซึ่งเป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง
และในโอกาสนี้ ทรงพระดำเนินเยี่ยมชมบูธร้านค้าของโครงการหลวง บูธสภาวัฒนธรรม เขตสัมพันธวงศ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การนี้ ทรงผัดหมี่มงคลปีมังกรทองที่บริเวณบูธของมูลนิธิชัยพัฒนา
จากนั้น ทรงเสด็จฯ ไปยัง วัดสัมพันธวงศาราม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานพระอุโบสถ เสด็จ ฯ ไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารพุ่มเทียนประสิทธิ์ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และครอบครัวเทียนประสิทธิ์ แล้วเสด็จเข้าอาคารพุ่มเทียนประสิทธิ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม ถวายของที่ระลึก รวมทั้งทอดพระเนตรกิจการของร้านยาจีนเซี้ยงเฮงฮั่วกี่, ธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช, ร้านทองจินฮั้วเฮง
ต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถไฟฟ้าเสด็จฯ ไปยังวัดมังกรกมลาวาส ทรงวางพระหัตถ์ที่ประตูเปิดประตูชัยมงคล และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธปฏิมาตรีกาย พระประธานอุโบสถ เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสสวดถวายพระพร เสด็จฯ ไปยังวิหารเทพ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาเทพคุ้มครองชะตาชีวิต (ไท่ส่วยเอี้ย) เทพเจ้าพระไภษัชยคุรุ และเทวแพทย์ฮัวโต๋ (ฮั่วท้อ) จากนั้นทรงเสด็จฯต่อไปทรงเปิดร้านคั้นกี่น้ำเต้าทองแห่งใหม่ พร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรศการ และประทับรถพระที่นั่ง เสด็จฯกลับ

เวลา 18:00 น.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ เวทีบริเวณด้านหน้าเทียนฟ้ามูลนิธิ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ ได้เดินทางมาถึงยังที่นั่ง นายฝันดี จรรยาธนากร และ นายฝันเด่น จรรยาธนากร ซึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกร ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับประธานในพิธีฯ และแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงคณะผู้สนับสนุนในการจัดงาน และทักทายพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2567 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม และวัตถุประสงค์การจัดงาน


จากนั้น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขึ้นกล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ต่อด้วยจุดเทียนชัยถวายพระพร และกล่าวอวยพรพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในงานฯ หลังจากช่วงพิธีการเสร็จสิ้น ได้มีกิจกรรมการแสดงบนเวที โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก สาธารณรัฐประชาชนจีน, การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด The Power of Dragon, คอนเสิร์ตจากศิลปิน ฟางข้าว ณัชชา (The Voice Thailand Season 2), การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด หงส์ฟ้า คู่ พญามังกร, คอนเสิร์ตจากศิลปีนลิปตา (Lipta) สลับกับการจับฉลากมอบรางวัลทองคำ และรถจักรยานยนต์ให้กับผู้โชคดี ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าและนำคูปองมาเขียนชื่อลงในกล่องชิงโชค และชมการแสดงต่างๆจนกระทั่งถึงเวลา 24:00 น.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณ
คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ คณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน


สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า