พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ท่านพลตำรวจเอก พจน์ บุณยะจินดา ณ สโมสรตำรวจกรุงเทพฯ

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ท่านพลตำรวจเอก พจน์ บุณยะจินดา ณ สโมสรตำรวจกรุงเทพฯ

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ท่านพลตำรวจเอก พจน์ บุณยะจินดา ณ สโมสรตำรวจกรุงเทพฯ

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ได้มีการประกอบพิธี เปิดอนุสาวรีย์ ท่านพลตำรวจเอก พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจลำดับที่ 24 โดย

เวลา 08:00 น.เริ่มประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ โดย อาจารย์ฉัตรชัย ปั่นเงิน หัวหน้าโหรพราหมณ์ สำนักพระราชวัง จากนั้น


เวลา 09:00 น.แขกผู้มีเกียรติทยอยเดินทางเข้ามายังบริเวณสถานที่ประกอบพิธีฯ

เวลา 09:39 น.เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วัดราชบพิธฯ) ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ รวม 10 รูป ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา ประธานกรรมการมูลนิธิบุณยะจินดาฯ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติร่วมในการประกอบพิธีฯ จากนั้น
เวลา 10:19 น.ได้ประกอบพิธีเปิดผ้าแพรคลุมอนุสาวรีย์ ท่านพลตำรวจเอก พจน์ บุณยะจินดาฯ ต่อจากนั้น

เวลา 11:00 น.ได้มีพิธีวางพวงมาลา โดยมีแขกผู้ทรงเกียรติจากหลายภาคส่วนเดินทางเข้าร่วมในพิธี และวางพวงมาลา อาทิ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นายบัญญัติ บรรทัดฐาน, พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ, พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี, พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา, พล.ต.อ.ชัจจ์ กุลดิลก, พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ โดยหลังจากวางพวงมาลา เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีฯ

ชีวประวัติ ท่านพลตำรวจเอก พจน์ บุณยะจินดา อธิบดีกรมตำรวจ ท่านที่ 24 ( โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2539 ) เป็นบุตรของพระวรสิทธิวินิจฉัย จรัสบุณยะจินดา และนางวรสิทธิ์วินิจฉัย ( ล้อม บุณยะจินดา ) เป็นหลานปู่ของพระยาอาจอำนวยกิจ อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข และคุณหญิงอาจอำนวยกิจ ( ลำใย บุณยะจินดา ) สกุล “บุณยะจินดา” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามสกุล จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยสกุลบุณยะจินดาได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน จึงนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของทุกคนในตระกูล “บุณยะจินดา” สืบมา
พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา สมรสกับ คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา ( บัวทรัพย์ ) มีบุตร – ธิดา รวม 3 คน คือ
1. นางสาวดวงพร บุณยะจินดา ( เอ )
2. นางพอฤทัย บุณยะจินดา ( ดาว )
3. นายพันกร บุณยะจินดา ( ดัง )
[ การศึกษา ]
¤ จบการศึกษาจากโรงเรียนสารวิทยา
¤ จบเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 (ม.8) จากโรงเรียนเทเวศร์ศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2499
¤ สำเร็จปริญญารัฐประศาสนศาตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพรานรุ่นที่ 13 เมื่อปี พ.ศ. 2503
¤ สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 16
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
[ การรับราชการ ]
¤ เมษายน พ.ศ. 2503 ว่าที่ร้อยตำรวจตรี
¤ พฤษภาคม พ.ศ. 2503 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย
¤ พ.ศ. 2505 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาล บางกอกใหญ่
¤ พ.ศ. 2509 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่
¤ พ.ศ. 2513 ผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
¤ พ.ศ. 2517 สารวัตรแผนก 1 กองกำกับการ 2 กองปราบปราม และทำหน้าที่เป็นหัวหน้า สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด (ส.ส.ส.)
¤ พ.ศ. 2519 รองผู้กำกับการ 2 กองปราบปราม
¤ พ.ศ. 2522 อาจารย์วิชากฎหมาย ภาควิชากฎหมาย
กองบังคับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
¤ พ.ศ. 2523 ผู้กำกับการ 2 สำนักงานเลขานุการ กรมตำรวจ
¤ พ.ศ. 2524 ผู้แถลงข่าวกรมตำรวจ (สมัยที่ 1) ทำหน้าที่ควบคุมวางแผน และดำเนินการประชาสัมพันธ์ ของกรมตำรวจ
¤ พ.ศ. 2525 รองผู้บังคับการกองทะเบียน กรมตำรวจ
¤ พ.ศ. 2526 รองเลขานุการกรมตำรวจ
¤ พ.ศ. 2527 เลขานุการกรมตำรวจ และผู้แถลงข่าวกรมตำรวจ (สมัยที่ 2)
¤ พ.ศ. 2529 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
¤ พ.ศ. 2531 รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
¤ พ.ศ. 2532 ผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศ และผู้แถลงข่าวกรมตำรวจ
¤ พ.ศ. 2533 ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ
¤ พ.ศ. 2534 รองอธิบดีกรมตำรวจ
¤ พ.ศ. 2537 อธิบดีกรมตำรวจ

[ มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว ]
ท่าน พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา ได้ก่อตั้ง “กองทุนบุณยะจินดา เพื่อพัฒนาโรงพักของเรา” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 และเติบโตเป็น มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยได้รับการประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 658 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการช่วยสนับสนุนสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิบุณยะจินดาฯ ได้มีการจัดมอบทุนต่างๆ อาทิ ทุนสงเคราะห์ ข้าราชการตำรวจ ทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของตำรวจ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ รวมถึงรางวัลพลเมืองดีเด่น รางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ เป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิฯ เพื่อให้การมอบทุนและรางวัลต่างๆ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและยุติธรรม
ในปัจจุบันคณะกรรมการมูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว มีจำนวน 28 ท่าน ดังนี้
1. คุณหญิง กอแก้ว บุณยะจินดา
( ประธานกรรมการ )
2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี
( รองประธานกรรมการ )
3. พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ
( รองประธานกรรมการ )
4. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
( รองประธานกรรมการ )
5. พลตำรวจเอก ไกรสุข สินศุข
( กรรมการ )
6. พลตำรวจเอก บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
( กรรมการ )
7. พลตำรวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุทฒิ
( กรรมการ )
8. พลตำรวจเอก ปานศิริ ประภาวัต
( กรรมการ )
9. พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร
( กรรมการ )
10. พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา
( กรรมการ )
11. พลตำรวจเอก สุพร พันธุ์เสือ
( กรรมการ )
12. พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์
กิตติประภัสร์
( กรรมการ )
13. พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
( กรรมการ )
14. พลตำรวจโท กิตติโชติ แสงนิล
( กรรมการ )
15. พลตำรวจโท วรเทพ เมธาวัธน์
( กรรมการ )
16. พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
( กรรมการ )
17. พลตำรวจตรี จำลอง แสงทวีป
( กรรมการ )
18. พลตำรวจตรี จิรโรจน์ กี่ศิริ
( กรรมการ )
19. คุณกิ่งดาว พจน์โพธิ์ศรี
( กรรมการ )
20. คุณรำไพ สิงหรา ณ อยุธยา
( กรรมการ )
21. คุณพันกร บุณยะจินดา
( กรรมการ )
22. คุณพอฤทัย ณรงค์เดช
( กรรมการ )
23. คุณณพ ณรงค์เดช
( กรรมการ )
24. พลตำรวจโทหญิง ศิริจันทร์
จันทร์แสงสว่าง
( กรรมการและเหรัญญิก )
25. พันตำรวจเอก จำลอง ภักดีอุธรณ์
( กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก )
26. พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี
( กรรมการและเลขานุการ )
27. พลตำรวจตรี ปราโมทย์ อ่อนปาน
( กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ )
28. พลตำรวจตรีหญิง กิดานันท์ คมขำ
( กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ )
ทั้งนี้ มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว ยังคงเดินหน้าสานต่อปณิธานเจตนารมณ์ของ ท่าน พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา ให้คงอยู่สืบไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า