กรุงเทพมหานคร จัดงานเชิดชูเกียรติวันพ่อ ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่าง” ๕๐ เขตใน กทม.

กรุงเทพมหานคร จัดงานเชิดชูเกียรติวันพ่อ ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่าง” ๕๐ เขตใน กทม.

กรุงเทพมหานคร จัดงานเชิดชูเกียรติวันพ่อ ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่าง” ๕๐ เขตใน กทม.

เวลา ๑๐.๓๐ น.วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องราชาบอลรูม ๑ – ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม จัดงานเชิดชูเกียรติ “วันพ่อ” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเพื่อปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูกตเวที โดยยกย่องเชิดชูเกียรติ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ให้เป็นที่ตระหนักแก่สังคมทั่วไป โดยมีการพิจารณาคัดสรรพ่อตัวอย่างจากสำนักงานเขต ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร

และในวันนี้ นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตจาก ๕๐ เขต และพ่อตัวอย่างจาก ๕๐ เขต รวมถึงคณะผู้ร่วมแสดงความยินดีที่เข้าร่วมในพิธีฯ ประมาณ ๕๓๐ ท่าน
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕o ท่าน และมีการแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยนิทรรศการ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” การจัดแสดงบูธต่างๆ ได้แก่ บูธผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์, บูธผลิตภัณฑ์บ้านผู้สูงอายุบางแค๒ และบูธผลิตภัณฑ์ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักสิ่งแวดล้อม, สำนักอนามัย และสำนักงานเขต ๕o เขต
# รายนามคุณพ่อที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี ๒๕๖๖ มีดังนี้


๑. นายเอกลักษณ์ อาจวิไล อายุ ๖๔ ปี เขตคลองเตย

๒. นายอาจิตต์ ปุณณะหิตานนท์ อายุ ๗๙ ปี เขตคลองสาน

๓. นายจรัญ พิมพุด อายุ ๗๓ ปี เขตคลองสามวา

๔. นายวิรัช เปี่ยมหก อายุ ๖๗ ปี เขตคันนายาว

๕. นายยุทธพล หงษ์ขจร อายุ ๕๖ ปี เขตจตุจักร

๖. นายบรรพจน์ จันทร์คำ อายุ ๗๑ เขตจอมทอง

๗. นายสุจินต์ ชีวนันทพร อายุ ๖๒ ปี เขตดอนเมือง

๘. นายวิเชียร ท้วมรอด ๕๕ ปี เขตดินแดง

๙. นายมาโนทย์ มุสิกบุตร อายุ ๙๒ ปี เขตดุสิต

๑๐. นายธีรพงษ์ ปานทอง อายุ ๖๕ เขตตลิ่งชัน

๑๑. นายสุรศักดิ์ โรจน์วิริยาภรณ์ อายุ ๕๙ ปี เขตทวีวัฒนา

๑๒. นายสุเทพ ศิริกังวาลกุล อายุ ๗๙ ปี เขตทุ่งครุ

๑๓. นายศรีศักดิ์ ธรรมะธารีย์ อายุ ๖๕ ปี เขตธนบุรี

๑๔. นายเอกชัย ภักดีผล อายุ ๖๐ ปี เขตบางกระปิ

๑๕. นายชนิด เกาะกลาง อายุ ๖๕ ปี เขตบางกอกน้อย

๑๖. นายฐาปกร จาดชลบท อายุ ๕๕ ปี เขตบางกอกใหญ่

๑๗. นายวิชาญ กิมทรง อายุ ๖๙ เขตบางขุนเทียน

๑๘. นายสมศักดิ์ วิมานรัตน์ อายุ ๖๘ ปี เขตบางเขน

๑๙. นายลือศักดิ์ เอกชน อายุ ๖๔ ปี บางคอแหลม

 

๒๐. นายไพโรจน์ โตเทศ อายุ ๖๗ เขตบางแค

๒๑. นายประทีป ธูปหอม อายุ ๗๗ เขตบางซื่อ

๒๒. นายวิชัย ชัยทอง อายุ ๖๘ เขตบางนา

๒๓. นายพยูร เนียมกลิ่น อายุ ๘๑ ปี เขตบางบอน

๒๔. นายยอดยิ่ง ทองระย้า อายุ ๗๖ ปี เขตบางพลัด

๒๕. นายอุรา อักษรไวสมผล อายุ ๗๓ ปี เขตบางรัก

๒๖. นายกิติศักดิ์ อัครบวร อายุ ๗๐ ปี เขตบึงกุ่ม

๒๗. นายวิสิฏฐ์ ศิริกมลมาศ อายุ ๗๕ ปี เขตปทุมวัน

๒๘. นายบุญปลูก บุญหลิม อายุ ๗๗ ปี เขตประเวศ

๒๙. นายสุเทพ เจริญพรพานิชกุล อายุ ๘๑ ปี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

๓๐. นายสนอง สุขสำราญ อายุ ๖๐ ปี เขตพญาไท

๓๑. นายสันติ เหลืองจินดา อายุ ๗๑ ปี เขตพระนคร

๓๒. นายไพโรจน์ ดิษด้วง อายุ ๗๙ ปี เขตพระโขนง

๓๓. นายพรชัย มงคลวนิช อายุ ๖๕ ปี เขตภาษีเจริญ

๓๔. นายคุณากร วิริยารัมภะ อายุ ๗๔ ปี เขตมีนบุรี

๓๕. นายโกศล บุอ่อน อายุ ๗๐ ปี เขตยานนาวา

๓๖. นายสุวิทย์ เฉยสอาด อายุ ๖๗ ปี เขตราชเทวี

๓๗. นายวิชิต ประจักษ์เนตร อายุ ๗๒ ปี เขตราษฎรบูรณะ

๓๘. นายสนชัย แย้มแสงสังข์ อายุ ๕๙ ปี เขตลาดกระบัง

๓๙. นายสงวน คันธะวิชัย อายุ ๗๖ ปี เขตลาดพร้าว

๔๐. นายสุชาติ เที่ยงธรรม อายุ ๗๔ ปี เขตวังทองหลาง

๔๑. นายสง่า เรืองวัฒนกุล อายุ ๕๘ ปี เขตวัฒนา

๔๒. นายสมนึก สิงสาหัส อายุ ๕๕ ปี เขตสพานสูง

๔๓. นายพีระ ตรีชดารัตน์ อายุ ๖๗ ปี เขตสาทร

๔๔. นายสัมฤทธิ์ คนองมาก อายุ ๗๙ ปี เขตสายไหม

๔๕. นายมนตรี โลหวิบูลย์กิจ อายุ ๘๐ ปี เขตสัมพันธวงศ์

๔๖. นายฮาซัน มะหะมาน อายุ ๗๐ ปี เขตสวนหลวง

๔๗. นายศักดิ์ เปียขุนทด อายุ ๗๒ ปี เขตหนองจอก

๔๘. ร้อยโทมงคล อ่วมนุช อายุ ๘๓ ปี เขตหนองแขม

๔๙. นายสวัสดิ์ ปัญญาไวย์ อายุ ๘๔ ปี เขตหลักสี่

๕๐. นายทวีศักดิ์ จั่นมณี อายุ ๘๗ ปี เขตห้วยขวาง
นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวก่อนเปิดพิธีฯว่า ผมขอชื่นชมและยินดีกับ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ที่เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณทุกท่าน และขอขอบคุณผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ และขอให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ พร้อมกันนี้ผมขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าน
เคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป นายเฉลิมพล โชตินุชิตฯ กล่าว
ในโอกาสนี้ ทางนิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ คุณพ่อมนตรี โลหวิบูลย์กิจ จากเขตสัมพันธวงศ์ และคุณพ่อทุกๆท่านที่ได้รับการพิขารณาคัดสรรจาก ๕๐ เขต เข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่า โล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณ
คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน


สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า