“อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี” กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

“อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี” กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

“อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี” กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ สวนพักผ่อนเซ็นทรัลพาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
สำนักงานเขตบางขุนเทียน จัดกิจกรรมวันสำคัญ “อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี” กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้าง ฟื้นฟู เผยแพร่และสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมถึงให้เหล่าพสกนิกรปวงชนชาวไทย ได้ตระหนักและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนร่วมส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญตามประเพณีต่างๆ ของไทย โดยจัดพิธีถวายภัตตาหารเช้า พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 92 รูป และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง) โดยภายในกิจกรรมครั้งนี้ เริ่มพิธีจาก

เวลา 07:00 น.นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ประธานในพิธีฝ่ายฆารวาส พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางขุนเทียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้น ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ขึ้นนั่งบนอาสนสงฆ์ และประกอบพิธีทางศาสนา โดยพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ให้ศีล แก่ผู้เข้าร่วมพิธี และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ต่อเนื่องด้วยมีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 92 รูป เป็นอันเสร็จพิธีทางสงฆ์ จากนั้น

เวลา 09:00 น.ผู้เข้าร่วมพิธีและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดย นางภัสรา นทีทอง ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธีฯ

# รายนามผู้ถวายเครื่องไทยทาน #
☆ นางภัสรา นทีทอง
ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน
☆ นายสารัช ม่วงศิริ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
☆ พต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์
ผกก.สน.ท่าข้าม
☆ พ.ต.อ.ปัญญา กุลไทย
ผกก.สน.เทียนทะเล
☆ คุณโกศล สิงหนาท
ผู้ช่วย ผอ.เขตบางขุนเทียน
☆ คุณสุพิชญา โรงคำ
ผู้ช่วย ผอ.เขตบางขุนเทียน
☆ คุณสุเมธ จันทอินยงค์
ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2
☆ คุณวิเชียร กันทาทรัพย์
ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทน
☆ คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
อุปนายกสโมสรกีฬาบางขุนเทียน
☆ ดร.พรทิพย์ เตชะผกาพงศ์
ผู้แทนชมรมรักษ์บางขุนเทียน
☆ คุณสมพร ซึ้งไพศาลกุล
ประธานชมรมบางขุนเทียน
☆ คุณธวัชชัย ทองสิมา
ผู้แทนโรงพยาบาลนครธน

# รายนามผู้วางพานพุ่ม #
☆ คุณณัฐวรา สุระนาคพันธ์
สภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน
☆ คุณธวัชชัย ทองสิมา
โรงพยาบาลนครธน
☆ คุณสมชาย ศรีบรรเทา
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
☆ คุณถนอม พรมสุวรรณ์
โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
☆ คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
อุปนายกสโมสรกีฬาบางขุนเทียน
☆ ดร.พรทิพย์ เตชะผกาพงศ์
ผู้แทนชมรมรักษ์บางขุนเทียน
☆ คุณสมพร ซึ้งไพศาลกุล
ประธานชมรมบางขุนเทียน
☆ คุณเอื้องพร ศรีสวัสดิ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตบางขุนเทียน
☆ คุณปรินทร์พร พิสุทธิ์ธนะบวร
ชมรมผู้สูงอายุเต๋าเต๋อซิ่นซี
☆ คุณประไพร สมภาร
เคหะธนบุรี 1 ส่วน 5 โซน 1
☆ คุณทัศนีย์ ตั้งพระคุณ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
☆ คุณวันเพ็ญ ตันฑปุตตะ
เคหะธนบุรี 3 โซน 1
☆ พต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์
ผกก.สน.ท่าข้าม
☆ พ.ต.อ.ปัญญา กุลไทย
ผกก.สน.เทียนทะเล
☆ ร.ต.ศักดา มีสำราญ
สัสดีเขตบางขุนเทียน

# ผู้อำนวยการสถานศึกษา #
☆ นางสาวสมฤดี หอมสุวรรณ
โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์
☆ นายชวฤทธิ์ ขำเหลือ
โรงเรียนวัดหัวกระบือ
☆ นายมนตรี สาตรจำเริญ
โรงเรียนราชมนตรี
☆ นายนิติศักดิ์ เจือจันทร์
โรงเรียนวัดสะแกงาม
☆ นายธานินท์ มรรคทรัพย์
โรงเรียนวัดแสมดำ
☆ นางจีระจันทร์ มูลตระกูล
โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์
☆ นายสายทอง โพธิ์น้ำเที่ยง
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
☆ นางกาญจรัตน์ ศรัทธาธรรมกุล
โรงเรียนวัดบางกระดี่
☆ นางนิตยา มรรคทรัพย์
โรงเรียนวัดกำแพง
☆ นายรุจน์ธิชัย เทพตาแสง
โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา)
☆ นายนิรัตน์ เล็กสราวุธ
โรงเรียนวัดท่าข้าม
☆ นางสาวพิมพกานต์ เบ้าคำ
โรงเรียนวัดบัวผัน
☆ นางสาวชุลีพร รุ่งเรือง
โรงเรียนวัดกก
☆ นางสาวทรรศนีย์ วงศ์สิทธิ์
โรงเรียนวัดประชาบำรุง
☆ นางอังคนา ธนะปัญโญ
โรงเรียนวัดเลา
☆ นายธนิศ บุญอติชาต
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

ขอขอบคุณ

คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ อุปนายกสโมสรกีฬาบางขุนเทียน/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า