สำนักพัฒนาสังคม จัดงานเชิดชูเกียรติ “วันพ่อ” ประจำปี 2565

สำนักพัฒนาสังคม จัดงานเชิดชูเกียรติ “วันพ่อ” ประจำปี 2565

สำนักพัฒนาสังคม จัดงานเชิดชูเกียรติ “วันพ่อ” ประจำปี 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 – 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
สำนักพัฒนาสังคม ได้จัดงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2565 โดยคัดสรรบุคคลพ่อตัวอย่าง ที่มีคุณสมบัติของพ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานครประจำปี 2565 ดังนี้
👉 เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร
👉 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์
👉 มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
👉 ต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
👉 เป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน
👉 ส่งเสียบุตร – ธิดาให้ได้รับการศึกษา ไม่ทอดทิ้ง
👉 บุตร – ธิดาประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดี
👉 เป็นผู้มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น พ่อผู้เลี้ยงดูลูกซึ่งพิการ
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ฯลฯ
👉 เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา (ยกเว้นลทุโทษ)
👉 ประกอบสัมมาชีพโดยสุจริตเป็นหลักฐาน ไม่สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
👉 ไม่เป็นผู้มัวเมาการพนัน และลุ่มหลงในอบายมุข
👉 ไม่เป็นผู้ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุน เกี่ยวกับยาเสพติดทุกรูปแบบ

และในปี 2565 นี้มีบุคคล “พ่อตัวอย่าง” ที่ทางสำนักงานเขตจาก 50 เขต ได้คัดสรรที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
👉 เขตคลองเตย พันตำรวจตรีศุภเดช ศุภไชยดิษกุล อายุ 57 ปี
👉 เขตคลองสาน คุณวีระศักดิ์ จันทร์วีระธรรม อายุ 70 ปี
👉 เขตคลองสามวา คุณสมบัติ ภัทรดิลก อายุ 80 ปี
👉 เขตคันนายาว คุณสมาน หวังพิทักษ์ อายุ 55 ปี
👉 เขตจตุจักร คุณสะกลกิจ ใจบางยาง อายุ 59 ปี
👉 เขตจอมทอง คุณวิฑูรย์ อิ่มแก้ว อายุ 71 ปี
👉 เขตดอนเมือง คุณสมพร อยู่ศรี อายุ 63 ปี
👉 เขตดินแดง คุณชัยวัฒน์ จุลินทร อายุ 56 ปี
👉 เขตดุสิต คุณศีลชัย คล้อยวงศ์ อายุ 67 ปี
👉 เขตตลิ่งชัน พันเอกบุญสนอง แจ่มศรี อายุ 73 ปี
👉 เขตทวีวัฒนา คุณวิสิทธิ์ สุรชัยสิขวิทย์ อายุ 64 ปี
👉 เขตทุ่งครุ คุณทิม คงสมบูรณ์ อายุ 77 ปี
👉 เขตธนบุรี คุณชนะ โอสถ อายุ 75 ปี
👉 เขตบางกะปิ คุณยะห์ยา มาลัยทัต อายุ 59 ปี
👉 เขตบางกอกน้อย คุณบุญชัย ดิลกธรรมานุกูล อายุ 64 ปี
👉 เขตบางกอกใหญ่ คุณประเวก ทองพิลา อายุ 66 ปี
👉 เขตบางขุนเทียน คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ อายุ 65 ปี
👉 เขตบางเขน คุณสำเภา พุกพูน อายุ 75 ปี
👉 เขตบางคอแหลม คุณสีลม ศรีแก้ว อายุ 77 ปี
👉 เขตบางแค คุณประสิทธิ์ ปรีดาศักดิ์ อายุ 66 ปี
👉 เขตบางซื่อ คุณกังวาฬ ไวยเวทา อายุ 63 ปี
👉 เขตบางนา คุณสมพงษ์ จันทร์วิโรจน์ อายุ 61 ปี
👉 เขตบางบอน คุณสำราญ คงโครัตน์ อายุ 67 ปี
👉 เขตบางพลัด คุณภานุวัฒน์ จาโรทก อายุ 70 ปี
👉 เขตบางรัก คุณนิคม แก้วกระจ่าง อายุ 72 ปี
👉 เขตบึงกุ่ม คุณแปลง วิไชย อายุ 70 ปี
👉 เขตปทุมวัน คุณสุทธิชัย ศรีรมภ์ อายุ 60 ปี
👉 เขตประเวศ คุณพิชัย พงษ์ไพบูลย์ อายุ 66 ปี
👉 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คุณสมชาย ธนกุสุมาลย์ อายุ 55 ปี
👉 เขตพญาไท คุณสมปอง หอมจันทร์ อายุ 59 ปี
👉 เขตพระนคร คุณธนพลกฤต เชิดชู อายุ 55 ปี
👉 เขตพระโขนง คุณธีระพงษ์ โพธิ์ศรี อายุ 56
👉 เขตภาษีเจริญ คุณมานะ คงวุฒิปัญญา อายุ 61 ปี
👉 เขตมีนบุรี คุณพีระพงษ์ ฮะซัน อายุ 73 ปี
👉 เขตยานนาวา คุณคณา พูลภีไกร อายุ 72 ปี
👉 เขตราชเทวี คุณชัยรัตน์ กู่กิจวัฒนา อายุ 58 ปี
👉 เขตราษฎร์บูรณะ คุณสมชาย สวัสดี อายุ 63 ปี
👉 เขตลาดกระบัง คุณสกลธรณ์ กำลังสีหพัทธ์ อายุ 58 ปี
👉 เขตลาดพร้าว คุณสุรชัย ศศิวิมลรัตนา อายุ 62 ปี
👉 เขตวังทองหลาง คุณสมนึก อามินเซ็น อายุ 59 ปี
👉 เขตวัฒนา คุณเสน่ห์ ซอหะซัน อายุ 70 ปี
👉 เขตสะพานสูง คุณอภิชัย เพชรานนท์ อายุ 77 ปี
👉 เขตสาทร คุณสุทิน พงศ์วานิช อายุ 62 ปี
👉 เขตสายไหม คุณอนันต์ อินทร์จักร์ อายุ 67 ปี
👉 เขตสัมพันธวงศ์ คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี อายุ 80 ปี
👉 เขตสวนหลวง คุณปริญญา จระกา อายุ 73 ปี
👉 เขตหนองจอก คุณสวัสดิ์ ชะมะ อายุ 57 ปี
👉 เขตหนองแขม คุณศวัส เสกตระกูล อายุ 58 ปี
👉 เขตหลักสี่ คุณวาสน์ มุขยานุวงศ์ อายุ 81 ปี
👉 เขตห้วยขวาง นายนฤมิต มีแสงพราว อายุ 74 ปี
บรรยากาศในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในวันนี้เริ่มจาก เวลา 08:00 – 09:30 น.เปิดให้ผู้ที่เข้าร่วมในงานลงทะเบียนและรับของที่ระลึก รวมถึงให้พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร เข้าลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
จากนั้นเวลา 09:30 น.ได้มีการเปิดแสดงวีดีทัศน์ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2565 ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม หลังจากจบการแสดงวีดีทัศน์ ได้มีการซักซ้อมในการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2565
ต่อจากนั้น เวลา 10:30 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ประธานในพืธีฯ) เดินทางมาถึงบริเวณจัดงาน นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ขึ้นกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ
จากนั้น นายเฉลิมพล โชตินุชิตฯ ได้กล่าวถึงและแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2565 และกล่าวเปิดงานพิธีฯ
จากนั้นได้เข้าสู่พิธีการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่ได้รับการคัดสรรจากทางสำนักงานเขต 50 เขตในกรุงเทพมหานคร หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้นำ นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ประธานในพิธีฯ) ชมบูชผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ และบูธผลิตภัณฑ์บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 รวมถึงผู้เข้าร่วมงานร่วมชมบอร์ดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และบอร์ดนิทรรศการพ่อตัวอย่างจากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต อีกด้วย

และในปี 2565 นี้ ทางสำนักงานเขตบางขุนเทียนได้คัดสรร คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ ให้เป็น “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2565 ในเขตพื้นที่บางขุนเทียน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2565
และในโอกาสนี้ ทางคณะผู้บริหาร และคณะที่ปรึกษา ตลอดจนผู้สื่อข่าวจากนิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ (ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน) และคุณพ่อตัวอย่างทุกท่าน ที่ได้รับการคัดสรรให้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2565 ในครั้งนี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า