สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 – A 2 ร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวา และโรงเรียนนนทรีวิทยา จัดกิจกรรม” วันไลออนส์สากลบริการ ครั้งที่ 22 ” ประจำปี 2565

สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 – A 2 ร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวา และโรงเรียนนนทรีวิทยา จัดกิจกรรม” วันไลออนส์สากลบริการ ครั้งที่ 22 ” ประจำปี 2565

สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 – A 2 ร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวา และโรงเรียนนนทรีวิทยา จัดกิจกรรม” วันไลออนส์สากลบริการ ครั้งที่ 22 ” ประจำปี 2565

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา เลขที่ 139 ถ. พระรามที่ 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ สมาชิกสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 – A 2 ร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวา และโรงเรียนนนทรีวิทยา จัดกิจกรรม” วันไลออนส์สากลบริการ ครั้งที่ 22 ” ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก
⭐️ ท่านไลออน อัครภณ ศิรนรากุล ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 – A 02 ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ โดยมี
⭐️ ท่านไลออน อรุณ เขมปัญญานุรักษ์ นายกสโมสรไลออนส์บรรทัดทอง กรุงเทพ ภาค 310 – A 02
⭐️ ท่านไลออน สุนิตย์ ศรีสกุลแพทย์ นายกสโมสรไลออนส์ช่องนนทรี กรุงเทพ ภาค 310 – A 02
⭐️ ท่านไลออน อุรุษา นาคพงศ์ นายกสโมสรไลออนส์ราชประสงค์ กรุงเทพ ภาค 310 – A 02 ร่วมเป็นประธานจัดงานฯ พร้อมด้วย ท่านสมาชิกไลออนผู้ทรงเกียรติ เข้าร่วมในกิจกรรมฯ
และกิจกรรมในวันนี้ ทางสมาชิกไลออนผู้ทรงเกียรติได้จัดให้มีการบริการที่หลากหลาย โดยมีดังต่อไปนี้
⭐️ แจกแว่นสายตา และแว่นถนอมสายตา โดย ท่านไลออน อติรุธ ( เฮียปิ้ง )
⭐️ ฝังเข็ม ( แพทย์แผนจีน ) โดย ท่านไลออน วิบูลย์
⭐️ ทันตกรรม เคลื่อนที่
⭐️ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และตรวจตาต้อ โรงพยาบาลวิชัยเวช
⭐️ มอบทุนการศึกษา
⭐️ ซุ้มแจกอาหาร โดย สโมสรไลออนส์ ราชเทวี และผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ
⭐️ ตรวจมะเร็งในเด็ก โดย ท่านไลออน ดร.พัฒนา ชื่นศิริ
⭐️ มอบถุงยังชีพ 400 ชุด โดย ท่านไลออน ปณัฐพันธ์
⭐️ ช่วยเหลือผู้ป่วย HIV / ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน โดย ท่านไลออน ปัฐาพัฒน์
ตรวจวัดเบาหวาน จากหน่วยเพทย์เยี่ยมบ้าน รพ.ตำรวจ โดย ร.พ.ตำรวจ
⭐️ โครงการรักการอ่าน โดย ท่านไลออน ดร.เลิศลักษณ์
⭐️ สอนวิชาชีพ ( ตัดผม ) และตัดผมฟรี โดย อ.วาลิกา ทีมงานศิษย์สวนลุม
⭐️ ซุ้มแจกขนมโก๋แก่ โดย ท่านไลออน ปิยะศักดิ์
⭐️ ดนตรีสุดมาให้ความบันเทิงตลอดทั้งงาน โดย ท่านไลออน ปิฐาพัฒน์
บรรยากาศ และกำหนดการดำเนินการในกิจกรรม โดย

⏰️ เวลา 07:00 น. คณะกรรมการทุกท่านเดินทางเข้าลงทะเบียน
⏰️ เวลา 08:30 น. นายกสโมสรทุกสโมสรฯ ร่วมเข้าบวงสรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
⏰️ เวลา 09.10 น. ท่าน ผอ.ณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ขึ้นกล่าวต้อนรับฯ ในฐานะเจ้าของสถานที่ฯ
⏰️ เวลา 09:15 น. ท่านไลออน พีรวัฒน์ ธัมอุทัยพร อดีตประธานสภาผู้ว่ากาไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ขึ้นกล่าวถึงองค์กรไลออนส์ จากนั้นได้เชิญ ท่านไลออน อัครภณ ศิวนราดล ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 A 2 ประธานในพิธีฯ ขึ้นบนเวที
⏰️ เวลา 09:25 น. ท่านไลออน สุนิตย์ ศรีสกุลแพทธ์ เป็นผู้แทนประธานในการจัดงาน โดยมี นายกสโสรไลออนส์ บรรทัดทอง /ช่องนนทรี /ราชประสงค์ ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
⏰️ เวลา 09:35 น. ท่านไลออน อัครภณ ศิรนรากุล ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 – A 02 ขึ้นกล่าวเปิดงาน ” วันไลออนส์สากลบริการ ปี 2565 ” หลังกล่าวเปิดงานจบร่วมร้องเพลงชาติไทย
⏰️ เวลา 09:45 น. ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ประธานจัดงานฯ และ ท่าน ผอ.ณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ขึ้นด้านบนเวที เพื่อร่วมตัดริบบิ้น ในการเปิดกิจกรรมฯ พร้อมกันนี้ได้เปิดเพลงบรรเลงมหาฤกษ์ และร่วมร้องเพลงไลออนส์สปิริต และแสดงพลังโดยกล่าว โรวๆๆ 3 ครั้ง และร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
⏰️ เวลา 09:55 น. ประธานในพิธีฯ มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุน
⏰️ เวลา 10:20 น. ผู้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และผู้สนับสนุนร่วมถ่ายรูปหมู่กับประธานในพิธีฯ เพื่อเป็นที่ระลึก
⏰️ เวลา 10:30 น. ประธานในการจัดงาน และนายกสโมสรฯ ได้เชิญประธานในพิธีฯ เดินชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฯ
⏰️ เวลา 11:00 น. ท่าน ผอ.ณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นผู้แทนในการรับมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนโรงเรียนนนทริวิทยา พร้อมด้วยพิธี มอบทุนสนับสนุนห้องดนตรี โดย คุณครู วรากรณ์ รูปสม เป็นผู้รับมอบแทนครูฝ่ายดนตรี และ คุณครู ณัฐพล สิงควัฒน์ เป็นผู้แทนครูรับค่าบำรุงสถานที่ พร้อมด้วย คุณ สงัด เกิดโชติ เป็นผู้แทนรับมอบงบดูแลความสะอาดเรียบร้อย ให้กับหัวหน้านักการฯ
⏰️ เวลา 11:15 น. ประธานในการจัดงาน และนายกสโมสรฯ ได้มอบกระเช้าเพื่อเป็นการขอบคุณประธานพิธีฯ และแขกผู้มีเกียรติ


⏰️ เวลา 11:30 น.
มีการแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา เพื่อเป็นสันทนาการ ให้กับผู้ทรงเกียรติและผู้ร่วมงานได้รับชมรับฟัง
⏰️ เวลา 12:00 น. ท่านสมาชิกไลออนผู้ทรงเกียรติ ร่วมกิจกรรมขับกล่อมบทเพลงตามอัธยาศัย
⏰️ เวลา 13:00 น. ท่านไลออน อุรุษา นาคพงศ์ นายกสโมสรไลออนส์ราชประสงค์ กรุงเทพ ภาค 310 – A 02 เป็นผู้แทนประธานจัดงานฯ ขึ้นกล่าวขอบคุณ แขกผู้ทรงเกียรติทุกๆท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมในกิจกรรมฯในวันนี้

ขอขอบคุณ
⭐️ ท่านไลออน อรุณ เขมปัญญานุรักษ์ นายกสโมสรไลออนส์บรรทัดทอง กรุงเทพ ภาค 310 – A 02 /รองผู้อำนวยการ นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า