สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จัดประชุมการเตรียมความพร้อมและการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ประจำปี 2565

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จัดประชุมการเตรียมความพร้อมและการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ประจำปี 2565

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จัดประชุมการเตรียมความพร้อมและการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเยาวราช ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์, นางสาวเมตตา ตันเสรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ, คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขต/สถานศึกษาในสังกัด, คุณพินิจ กาญจนชูศักดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์, คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย ประธานคณะคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ, คุณประสิทธิ์ องค์วัฒนา ประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์, คุณณรงค์ จักรธีรังกูร เหรัญญิกสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์, คุณบุญฤทธิ์ พิพัฒนศิริกุล บริษัท บี.ออโต้-พาร์ท อิมปอร์ต จำกัด, คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ บริษัท ไทยพิพัฒน์ อิมปอร์ต จำกัด /ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2 /ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน, คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดิ์ นายกสมาคมค้าทองคำ, คุณรัฐวงษ์ พสวงศ์ ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง, นางสายทิพย์ วิริยะไกรกุล ห้างทองจินเซ่งเฮง, คุณสมพงษ์ วชิรคพรรณ บริษัท ทองเล่งหงษ์ กรุ๊ป จำกัด, คุณมานพ จินานุวัฒนา บริษัท โง้วงี่กี่ เทรดดิ้ง (๑๙๙๒) จำกัด, พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ, คุณแสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย, คุณไกรสร จันศิริ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย, นางวิจิตร องค์วัฒนา บริษัท แว่นทอง ๑๙๙๖ จำกัด, คุณนิพนธ์ ตั้งจิตมุ่งมั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไทยเจริญโลหะกิจ, คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมง่วนจั่น, คุณบุญเลิศ อัสสวุฒิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญซับพลาย, คุณยงยุทธ ออศิริชัยเวทย์ บริษัท ยงเจริญ จำกัด, คุณประดิษฐ์ แพรวไพบูลย์ บริษัท เฮงเชียงทัวร์แอนด์ทราเวิลเซอร์วิส จำกัด, คุณโสภา เอี่ยมเย็น ผู้จัดการโรงแรมแกรนด์ไชน่าปริ๊นเซส, ประธานกรรมการ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ, ผู้แทนศาลเจ้าอาม้าเก็ง, ผู้แทนศาลเจ้าโจวซือก๋ง, ผู้แทนศาลเจ้าแม่ประดู่, ผู้แทนศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ, ผู้แทนศาลเจ้ากวงเอี๊ยะ, ผู้แทนศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง, ผู้แทนศาลเจ้าโรงเจบุญสมาคม, นักธุรกิจภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ.2565 มีกำหนดระยะเวลา 10 วัน โดยกำหนดจุดจัดงาน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (วงเวียนโอเดียน) ถนนเยาวราช โดยมีการประกอบพิธีกรรม เพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้า และพระมหาโพธิสัตว์ รวมถึงมีการจัดอาหารเจ และการไหว้เจ้าตามศาลเจ้า 22 ศาลในบริเวณพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ รวมถึงด้านการอำนวยความสะดวกในด้านจราจร และจะมีการเปิดโรงทานให้กับประชาชนที่เข้ามาในงานฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาน ทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงไว้อย่างยั่งยืน

” กล่าวถึงที่มาของประเพณีเทศกาลกินเจ พอสังเขป ”
เทศกาลกินเจ หรือเทศกาลถือศีลกินผัก หรือเจี่ยะฉ่าย ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน กว่า 400 ปีแล้ว ส่วนสาเหตุที่กินเจ และมีกำหนด 9 วันนั้นเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธา ในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่ผนวกร่วมกับลัทธิขงจื้อ ซึ่งจากข้อมูลได้กล่าวไว้ถึงความเกี่ยวข้องกับดาวนพเคราะห์ โดยชาวจีนเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ แทนพระพุทธเจ้าในอดีต 7 พระองค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ จึงรวมเป็น 9 พระราชาธิราช หรือดาวนพเคราะห์ เพื่อถือเป็นการสักการะพระราชาธิราชทั้ง 9 พระองค์ จึงต้องทำการถือศีลกินเจเป็นเวลา 9 วันนั่นเอง
ในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่จะรู้เพียงว่า การกินเจ เป็นการถือศีลอย่างหนึ่ง เพื่อชำระบาปล้างจิตใจ ละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อมาประกอบเป็นอาหาร โดยการที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ และเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล ถวายแด่องค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และยังเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร อีกด้วย
ประเพณีเทศกาลกินเจ หรือ เจี่ยะฉ่าย ในประเทศไทย โดยปกติจุดที่นิยมจัดงานประเพณีกินเจ จากในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน มักจะเป็นแหล่งย่านที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ อาทิเช่น
1. เทศกาลกินเจ เยาวราช จัดขึ้นที่บริเวณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ประตู สู่ “เยาวราช” จ.กรุงเทพฯ
2. ประเพณีเทศกาลกินเจไหว้เจ้า 9 ศาล โดยมี
2.1 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร (มหาชัย)
2.2 โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร (มหาชัย)
2.3 ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ในคลอง (มหาชัย)
2.4 ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจาก (มหาชัย)
2.5 ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย (ท่าฉลอม)
2.6 โรงเจเชงเฮียงตั๊ว (ท่าฉลอม)
2.7 ศาลเจ้าปุนเถ้ากง (ท่าฉลอม)
2.8 ศาลเจ้าพ่อกวนอู (ท่าฉลอม)
2.9 พระโพธิสัตว์กวนอิม (ท่าฉลอม) จ.สมุทรสาคร
3. เทศกาลกินเจ ศาลเจ้าโรงเจท่งเฮงตั๊ว และยังมีโรงเจเก่าอีกนับ 10 แห่งใน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
4. เทศกาลกินเจ เมืองปากน้ำโพ ศาลเจ้าพ่อ – เจ้าแม่หน้าผา เมืองปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
5. เทศกาลกินเจ ที่พัทยา ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
6. ประเพณีถือศิลกินเจ เมืองจันทบุรี ณ ศาลเจ้าแม่กวนอิม โรงเจบ้วนเฮงเจตั๊ว (วัดเขตร์) และ เม่งหงีเจตั๊ว (สมาคมสว่างกตัญญูฯ) จ.จันทบุรี
7. ประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีจัดตามศาลเจ้าต่างๆ ใน จ.ภูเก็ต
8. เทศกาลถือศีลกินผักในจังหวัดตรัง ซึ่งจะมีจัดงานตามศาลเจ้าต่างๆ ใน จ.ตรัง
9. เทศกาลกินเจหาดใหญ่
ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
10. เทศกาลถือศิลกินเจ จ.กระบี่ ซึ่งมีศาลเจ้ามากกว่า 75 แห่ง ดังนั้นก็ต้องติดตามข่าวสารว่าจะมีที่ใดจัดงานฯ ภายใน จ.กระบี่
การจัดงานเจเยาวราช ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ คงต้องบอกว่าเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจากในห้วงเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงทำให้ต้องงดการจัดงาน และมาในปีนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดี โดยในด้านการเตรียมความพร้อมถือว่าทุกภาคส่วนได้มีการประชุมวางแผนการจัดงานอย่างดีเยี่ยม ดังนั้นถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้พี่น้องประชาชนชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย และพี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีเชื้อสายจีน รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพิธีฯ เชิญท่านเข้าร่วมงานเจเยาวราช ในครั้งนี้ และในวันสุดท้ายของการจัดงานจะมีพิธีแจกทานหรือซิโกว อีกด้วย

คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์
บริษัท ไทยพิพัฒน์ อิมปอร์ต จำกัด /ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2 /ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า