ท่าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผช.ผบ.ตร.รับไม้ต่อจาก ท่าน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ขึ้นเป็นนายกสมาคม​ชาว​ปักษ์ใต้​ ใน​พระ​บรม​ราชูปถัมภ์​ ปี 2565

ท่าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผช.ผบ.ตร.รับไม้ต่อจาก ท่าน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ขึ้นเป็นนายกสมาคม​ชาว​ปักษ์ใต้​ ใน​พระ​บรม​ราชูปถัมภ์​ ปี 2565

ท่าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผช.ผบ.ตร.รับไม้ต่อจาก ท่าน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ขึ้นเป็นนายกสมาคม​ชาว​ปักษ์ใต้​ ใน​พระ​บรม​ราชูปถัมภ์​ ปี 2565

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ชั้น 2 อาคารสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 9/9 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ท่าน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ (นายกสมาคมปักษ์ใต้ฯ), ท่าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผช.ผบ.ตร.พร้อมด้วยสมาชิกอาวุโสผู้ทรงเกียรติ อาทิ เช่น ท่าน ถวิล ไพรสนธ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์, ท่านอารีย์ ไกรนรา สส.พรรคเพื่อชาติ, ท่านสุรพล เลอวิศิษฐ์ นักธุรกิจ, ดร.กานต์ (นายกสมาคมชาวสงขลา) และ สมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ, สมาชิกสมาคมชาวใต้จังหวัดต่างๆ, ชมรมชาวใต้จำนวนมาก เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ

เวลา 09:00 น.เริ่มเปิดวาระการประชุมฯ เนื่องด้วยในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้ว่างเว้นจากการจัดประชุมในปี 2563 เนื่องจากมีสถานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมฯได้ จึงต้องทำการรับรองรายงานวาระการประชุมฯ, รับรองงบดุล และรายงานผลการดำเนินงาน
จากนั้นได้มีการประชุมในวาระต่างๆ กระทั่งในวาระที่ 6 ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ เพื่อทำหน้าที่แทน ท่าน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ฯ ซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมฯ มาอย่างยาวนานถึง 20 ปี กอรปกับท่านก็อายุมากขึ้น จึงมีความประสงค์อยากให้ท่านอื่นได้เข้ามารับหน้าที่ต่อจากท่านฯ
โดยในที่ประชุมฯได้มีการเสนอชื่อท่าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาลฯ เป็นเสียงเดียวกันทั้งหมด และให้ท่านสมาชิกฯในที่ประชุมได้ยกมือโหวต ผลที่ได้คือสมาชิกในที่ประชุมฯ ยกมือเพื่อลงมติรับรองให้ ท่าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาลฯ เป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ท่านต่อไป
หลังจากนั้นท่านสมาชิกฯ ได้เข้าร่วมมอบดอกไม้ และแสดงความยินดีกับ ท่าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาลฯ ที่ได้รับความไว้วางใจขึ้นเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ใน​พระ​บรม​ราชูปถัมภ์​ ประจำปี 2565
เวลาต่อมาได้มีพิธีฯ ส่งมอบธงสัญลักษณ์ ประจำสมาคมชาวปักษ์ใต้ โดย ท่าน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ได้มอบธงให้กับ ท่าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาลฯ พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายกสมาคมปักษ์ใต้ฯ คนใหม่ และฝากฝังให้สืบทอดดูแลภารกิจของสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯต่อไป ช่วยกันสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คนใต้ด้วยกัน เวลานี้สมาคม, ชมรมชาวใต้เกิดขึ้นทั่วประเทศ มีงานมีการก็บอกกล่าวกันมา แม้ไม่ได้เป็นนายกฯแล้วก็ยังยินดีไปร่วมทุกงาน ท่าน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ กล่าว
ทางด้าน ท่าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาลฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ไว้วางใจเลือกเข้ามาเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯคนใหม่ อยากให้สมาชิกทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันภารกิจ และกิจกรรมของสมาคมปักษ์ใต้ฯ จะเดินหน้านำพาชาวปักษ์ใต้ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งผ่านโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ชาวปักษ์ใต้รู้รักสามัคคี นอกจากนี้จะจัดทำกิจกรรมทางศาสนา ระหว่างไทยพุทธ – มุสลิม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และความรัก ในฐานะประชาชนคนไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกชาวปักษ์ใต้โดยเฉพาะการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรธิดา ที่เข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานครหรือหลายจังหวัดทั่วประเทศ ให้เยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของชาวปักษ์ใต้ได้มีความรู้ความสามารถ และนำพาความรู้ความสามารถเหล่านี้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศต่อไป
สำหรับสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2475 ถึงวันนี้รวมกว่า 89 ปี โดยมี ท่าน พันตรีหลวงอภิบาลภูวนาถ เป็นนายกสมาคมคนแรก ผ่านนายกสมาคมมาถึง 25 คน และล่าสุดคือ ท่าน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 จนถึงปัจจุบันและส่งมอบตำแหน่งให้แก่ ท่าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ท่านใหม่ โดยมีตัวแทนสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ร่วมประชุม เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนสมาคมกับนายกสมาคมฯ (ท่านใหม่) ต่อไป
ทั้งนี้ทางทีมงานข่าว และคณะที่ปรึกษาฯ นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผช.ผบ.ตร.ที่ได้รับเลือกให้ขึ้นเป็นนายกสมาคม​ชาว​ปักษ์ใต้​ ใน​พระ​บรม​ราชูปถัมภ์​ ในปี พ.ศ.2565 โดยรับไม้ต่อจาก ท่าน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญฯ และขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราช ให้ปกปักรักษาคุ้มครอง และขอให้ท่านฯ เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ

อนึ่ง คุณศุภผล จริงจิตร อุปนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย /ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภูธร ภาค 6 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน และเป็นอดีตประธานชมรมชาวปักษ์ใต้จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 สมัย จากปี 2553 – 2558 ขอชื่มชม และร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาลฯ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ท่านใหม่ และขอให้ท่านฯคิดมุ่งหวังสิ่งใด ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสรรพสิ่งที่พึงประสงค์ ดั่งมีแก้วสารพัดนึกอยู่ในใจท่าน ตลอดกาลนานเทอญ

คุณ สมบัติ ผลกิจ
วีคลี่นิวส์ ออนไลน์ ร่วมสนับสนุนข้อมูล

คุณ ศุภผล จริงจิตร
ผอ.ภ.6 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า