คณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำปี 2564 พร้อมมอบรางวัลสวัสดีปีใหม่ให้สื่อฯ

คณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำปี 2564 พร้อมมอบรางวัลสวัสดีปีใหม่ให้สื่อฯ

คณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำปี 2564 พร้อมมอบรางวัลสวัสดีปีใหม่ให้สื่อฯ

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.64 มีการแถลงข่าวประจำปี 2564 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีร่วมกับ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผอ.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผอ.ศูนย์ศรีพัฒน์ รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีฯดูแลงานสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ โดยคณบดีกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและเผยถึงโครงการความคืบหน้า Save Sujinno ซึ่งสรุปได้ว่ามีการบูรณะแล้ว 3 ชั้น จะเร่งบูรณะตึกสุจิณโณในปี 2565 ให้สำเร็จโดยใช้งบประมาณราว 550 ล้านบาท ขณะนี้ยังมีการรณรงค์รับบริจาคอยู่ และวันที่ 15 ม.ค.65 จะมีการแถลงข่าวมีผู้มอบวัตถุมงคลเหรียญ/รูปเหมือนหลวงปู่แหวน สุจิณโณเพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคทรัพย์ด้วย
รอบปี 2564 มีการปรับปรุงลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดาฯ, การเปิดศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย และศูนย์ธาลัสซีเมีย และโลหิตวิทยา, การเปิดอาคารพักญาติผู้ป่วย รพ.สวนดอก, งานวิจัยวัคซีนโควิด-19 และการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ของคณะแพทยศาสตร์อย่างเข้มข้น โดยให้การรักษาผู้ป่วยหนักอย่างต่อเนื่อง และการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรการแพทย์-พยาบาลด่านหน้า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนกว่า 1.5 แสนคน ส่วนโครงการที่จะดำเนินการในปี 2565 ต้นปีจะร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงเปิดศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ “มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” นอกจากนั้นจะมีการระดมทุนในวาระครบรอบ 135 ปีชาตกาลหลวงปู่แหวน สุจิณโณ การเปิดศูนย์การแพทย์หริภุญชัย และการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน Modern Digital Emergency Departments เป็นต้น
ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต แถลงถึงการตอบสนองการระบาดของโควิด-19 ตลอดปี 64 ของ รพ.มหาราช และการให้บริการฉีดวัคซีนว่าดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ โดย รพ.รับผู้ป่วยหนักเข้ารักษาและมี รพ.เครือข่ายคือ รพ.ประสาท กับมีการเปิดคล้าย รพ.สนามขึ้นในองค์กรที่มีคนติดเชื้อจำนวนมาก เช่นบ้านธรรมปกรณ์ทำให้รักษาหายได้ทั้งหมด, เรื่องการบริการอย่างมี่คุณภาพ ทำให้ รพ.มหาราชฯได้รับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล, การนำเทคโนโลยีการจัดยาด้วยระบบอัตโนมัติมาช่วยเพื่อความรวดเร็ว, การมุ่งสู่ความเป็น รพ. Digital Hospital และการเตรียมความพร้อม 7 วันอันตรายช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2565 ให้ปลอดภัยในช่วงโควิด โดย รพ.มหาราชฯหรือสวนดอก เตรียมอาจารย์หมอ และบุคลากรไว้พร้อมตลอด 24 ชม. เนื่องจากมีการเปิดบ้านเปิดเมือง การเดินทางท่องเที่ยวกลับมาเหมือนปกติ ส่งผลให้มีอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และช่วงเทศกาลจะมากขึ้นอีก ทั้งนี้ รพ.ยังต้องเตรียมโลหิตไว้สำรองรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ป่วยฉุกเฉิน แต่ยังขาดแคลนโลหิตมาก จึงขอเชิญชวนร่วมกันไปบริจาคได้ทุกวัน
ด้าน ผศ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผอ.ศูนย์ศรีพัฒน์ แถลงถึงการดำเนินงานที่ผ่านมารอบปี 64 มีความก้าวหน้าในทุกเรื่อง และจะเพิ่มบริการอย่างทันสมัยยิ่งขึ้นในปี 2565 ขณะที่ รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
แนะนำการให้บริการของศูนย์ฯภายใต้ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ทิศทางการให้บริการแบบ Comprehensive healthcare และการดูแลผู้ป่วย problem base approach clinic และ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีฯดูแลงานสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงงานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำผ่านแอปฯต่างๆ โดยเฉพาะการทำคลิปเรื่องโรคระบาด โรคที่พบบ่อย หรือที่ประชาชนให้ความสนใจมาก สามารถผลิตคลิปได้กว่าพันเรื่องในรอบปีที่ผ่านมา กระทั่งได้รับรางวัลระดับชาติมาแล้ว เป็นต้น
ก่อนจบการแถลงข่าวมีการซักถามถึงสถานการณ์ระบาดโควิด-19 การฉีดวัคซีนของคณะแพทยศาสตร์ และการเฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนขณะนี้ ซึ่ง ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรกิจ โลจนาภิวัฒน์ และทีมผู้บริหารชี้แจงสรุปว่า เรื่องการฉีดวัคซีน เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งให้ผู้ยังไม่ได้รับวัคซีนไปรับซึ่งสามารถวอล์กอินได้ และที่ครบกำหนด 2 เข็มแล้วเข้าฉีดเข็มที่ 3 ตามที่แจ้งทาง SMS ส่วนการรับตรวจวัดภูมิหลังฉีดวัคซีนแล้วทางคณะแพทย์ฯยังไม่มีนโยบายให้บริการ ด้านการป้องกันไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน ที่กำลังระบาดเข้ามาในประเทศขณะนี้ คาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า-รับปีใหม่ โรคสามารถแพร่ได้ง่ายและรวดเร็วระดับ 8.5 เท่าของเชื้อไวรัสอู่ฮั่น และมากกว่าเดลต้า 6.5 เท่า จึงขอให้ลดกิจกรรมที่จะเข้าไปในคนจำนวนมาก หวังว่าการป้องกันอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้นตามมาตรการ สธ.แบบครอบจักรวาลจะทำให้ปลอดภัย
ส่วนคณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งเป็นทั้งโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลรักษาผู้เจ็บป่วย ได้เตรียมพร้อมทั้งบุคลากร และอุปกรณ์การรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยอย่างเต็มที่ หากไม่ระบาดรุนแรงมากมายสามารถรับมือได้

คุณ มนู พุทธิมูล
ผอ.ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า