สโมสรไลออนส์ ภาค 310 A 2 พร้อมเพรียงร่วมใจ จัดประชุม 9 สโมสรฯ พร้อมเลี้ยงภายในต้อนรับปีใหม่ 2565 เดินหน้าเพื่อช่วยเหลือสังคม

สโมสรไลออนส์ ภาค 310 A 2 พร้อมเพรียงร่วมใจ จัดประชุม 9 สโมสรฯ พร้อมเลี้ยงภายในต้อนรับปีใหม่ 2565 เดินหน้าเพื่อช่วยเหลือสังคม

สโมสรไลออนส์ ภาค 310 A 2 พร้อมเพรียงร่วมใจ จัดประชุม 9 สโมสรฯ พร้อมเลี้ยงภายในต้อนรับปีใหม่ 2565 เดินหน้าเพื่อช่วยเหลือสังคม

เมื่อเวลา 18:00 น.วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม VIP 1 ชั้น 2 ร้านเจียงลูกชิ้นปลา สมาชิกไลออนส์ ภาค 310 A 2 ได้จัดประชุมพร้อมด้วยจัดเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2565 โดยมีสมาชิกจากสโมสรต่างๆใน ภาค 310 A 2 ถึง 9 สโมสรที่ได้เดินทางมาร่วมประชุม โดยมี

# ( สโมสรไลออนส์ ยานนาวา กรุงเทพ ) นำโดย
☆ ไลออน กนกศักดิ์ เกริกกวิน ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ ยานนาวา กรุงเทพ
☆ ไลออน นาฏยา ขวัญเจริญทรัพย์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสโมสรไลออนส์ ยานนาวา กรุงเทพ
☆ ไลออน พัณญ์วิรา ธนัทรภัสสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกสโมสรไลออนส์ ยานนาวา กรุงเทพ

# ( สโมสรไลออนส์ บรรทัดทอง กรุงเทพ ) นำโดย
☆ ไลออน ปียะศักดิ์ พู่พวงโชติภัทร์ ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ บรรทัดทอง กรุงเทพ
☆ ไลออน อรุณ เขมปัญญานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสโมสรไลออนส์ บรรทัดทอง กรุงเทพ
☆ ไลออน เทพนที เกียรติมาลาวงศ์ ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกสโมสรไลออนส์ บรรทัดทอง กรุงเทพ

# ( สโมสรไลออนส์ หทัยราษฎร์ กรุงเทพ ) นำโดย
☆ ไลออน กมลพร ผ่องใส ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ หทัยราษฎร์ กรุงเทพ
☆ ไลออน ปาณิศา ชื่นศิริ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสโมสรไลออนส์ หทัยราษฎร์ กรุงเทพ
☆ ไลออน นวรัตน์ สนธิปัญญากุล ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกสโมสรไลออนส์ หทัยราษฎร์ กรุงเทพ

# ( สโมสรไลออนส์ ช่องนนทรี กรุงเทพ ) นำโดย
☆ ไลออน จิระณัทฑ์ เจริญดิสรณ์ ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ ช่องนนทรี กรุงเทพ
☆ ไลออน เมพิชชา พรหมปลัด ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสโมสรไลออนส์ ช่องนนทรี กรุงเทพ
☆ ไลออน ศุภรดา วีระวัฒนะ ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกสโมสรไลออนส์ ช่องนนทรี กรุงเทพ

# ( สโมสรไลออนส์ ราชประสงค์ กรุงเทพ ) นำโดย
☆ ไลออน ณัฐวัฒน์ เทอดผดุงชัย ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ ราชประสงค์ กรุงเทพ
☆ ไลออน วรชัย ทรงศรีวิทยา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสโมสรไลออนส์ ราชประสงค์ กรุงเทพ
☆ ไลออน วิบูลย์ปีฐาวัต ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกสโมสรไลออนส์ ราชประสงค์ กรุงเทพ

# ( สโมสรไลออนส์ โดมพระจันทร์ กรุงเทพ ) นำโดย
☆ ไลออน นิรวรรณ จันทรสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ โดมพระจันทร์ กรุงเทพ
☆ ไลออน ประยุทธ จิตต์นุกุลศิริภ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสโมสรไลออนส์ โดมพระจันทร์ กรุงเทพ
☆ ไลออน จิตรา สุขสมนาวุฒิ ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกสโมสรไลออนส์ โดมพระจันทร์ กรุงเทพ

# สโมสรไลออนส์ ราชเทวี กรุงเทพ นำโดย
☆ ไลออน ปียนันท์ อัครเมธาภรณ์ ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ ราชเทวี กรุงเทพ
☆ ไลออน มณีชญา กรณีชนาพล ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสโมสรไลออนส์ ราชเทวี กรุงเทพ
☆ ไลออน แสงทิพย์ งามเอกอุตมพงศ์ ดำรงตำแหน่งเหรัญถูกสโมสรไลออนส์ ราชเทวี กรุงเทพ

# ( สโมสรไลออนส์ วังใหม่ กรุงเทพ ) นำโดย
☆ ไลออน แสงเพ็ญ จีรพงษ์ประภากุล ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ วังใหม่ กรุงเทพ
☆ ไลออน วัลลภา แสงสาง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสโมสรไลออนส์ วังใหม่ กรุงเทพ
☆ ไลออน รัตนา ชะยะมังคลา
ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกสโมสรไลออนส์ วังใหม่ กรุงเทพ

# ( สโมสรไลออนส์ สัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพ ) นำโดย
☆ ไลออน อรสา เสนีย์ประกรณ์ไกร ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ
☆ ไลออน ฟ้าใส เศบรฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ
☆ ไลออน เอรดา ศิริธนาฉัตร ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกสโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ

พร้อมด้วยท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติของแต่ละสโมสร เข้าร่วมในที่ประชุม

เวลา 19:00 น.ไลออน ชนาสิน ธนาณัฐนัย ทำหน้าที่ MC ได้กล่าวเรียนเชิญ ไลออน กมลพร ผ่องใส ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ หทัยราษฎร์ กรุงเทพ ขึ้นกล่าวเปิดพิธีฯ
จากนั้นได้ทำพิธีเปิด และกล่าวถึงกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวาระต่อไปในที่ประชุม
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ต่อเนื่องด้วยการจัดเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2564 หลังจากปฏิบัติภาระกิจในการช่วยเหลือสังคมมาตลอดทั้งปี จึงถือโอกาสนี้ในการจัดเลี้ยงเพื่อเป็นการผ่อนคลาย รวมถึงมีกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงเล็กน้อย มีการจัดประกวด MISS LION 310 A2 โดยในแต่ละสโมสรจะส่งผู้แทนสุภาพสตรีเข้าประกวด 1 ท่าน เพื่อเข้าชิงชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับมงกุฏและสายสะพาย รวมทั้งสิงโตทอง
และในค่ำคืนนี้ผู้ที่คว้ามงกุฏเพชรและสายสะพายพร้อมสิงโตทองไปครอง ได้แก่ผู้เข้าประกวดจากสโมสรไลออนส์ ยานนาวา กรุงเทพ

และยังมีรางวัลสิงโตทองที่เตรียมเอาไว้มอบให้กับหนุ่มหล่อมาดเท่ห์ และสาวสวยสุดจี๊ดจ๊าดประจำค่ำคืนนี้อีกด้วย
บรรยากาศในค่ำคืนนี้ได้สร้างความบันเทิงให้กับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆท่าน อีกทั้งทำให้ได้ผ่อนคลายหลังจากปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมมาทั้งปี และเตรียมพร้อมก้าวสู่ปี 2565 เดินหน้าเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

ขอขอบคุณ
☆ ท่านไลออน อรุณ เขมปัญญานุรักษ์
– เลขาธิการสโมสรไลออนส์ บรรทัดทอง กรุงเทพ
– รองผู้อำนวยการนิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า