“Phongsavahn Wood Industry ชี้แจงสรุปมหากาพย์เรื่องไม้พยุง 11 ตู้คอนเทอร์เนอร์ กว่า 15 ปี !!

“Phongsavahn Wood Industry ชี้แจงสรุปมหากาพย์เรื่องไม้พยุง 11 ตู้คอนเทอร์เนอร์ กว่า 15 ปี !!

“Phongsavahn Wood Industry ชี้แจงสรุปมหากาพย์เรื่องไม้พยุง 11 ตู้คอนเทอร์เนอร์ กว่า 15 ปี !!

เมื่อเวลา 13:00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี กทม.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว ร้องขอความเป็นธรรม และไล่เรียงไทม์ไลน์ในกรณีของเรื่องไม้พยุง 11 ตู้คอนเทอร์เนอร์โดยมี นางสาวสาวิตรี นันท์ภิวัฒน์ ผู้ได้รับมอบอำนาจ จากบริษัท Phongsavahn Wood Industry หรือวิสาหกิจส่วนบุคคลพงสะหวันอุตสาหกรรมไม้ หรือโรงเลื่อยพงสะหวัน ให้จัดแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องไม้พยูง11ตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกยึดไว้ ต่อหน้าสื่อมวลชน

โดยในช่วงท้ายปี พ.ศ. 2547 วิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry ได้รับการแบ่งสัมปทานซื้อและขุดค้นไม้พยุงและไม้ประดู่ เป็นไม้นอนขอนตายจากสมาคมบำไม้ภูเพียงนากาย (โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ) ในปี พ.ศ.2549 วิสาหะกิจ ส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry ได้ตกลงขายไม้พยูงท่อนจำนวน 1,554 ท่อน และไม้พยุงแปรรูปจำนวน 122 เหลี่ยม เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน แต่เนื่องด้วยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มีทางติดทะเลจึงจำเป็นต้องผ่านแดนประเทศไทยภายใต้สนทิสัญญาบาร์เซโลน่า

ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 วิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry ได้ส่งไม้พยุง ดังกล่าวผ่านแดนทางด่านสะหวันนะเขต สปป. ลาว – มุกดาหาร ประเทศไทย พร้อมหนังสือแสดงถิ่นกำเนิดสินค้า (CO) และทำตามขั้นตอน ระเบียบพิธีการของการขนส่งทุกอย่าง โดยนางธรัญญา อุปัตสิงห์ ผู้ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ประกอบพิธีการผ่านแดน ( ชิปปิ้ง ) เป็นผู้ดำเนินการตามพิธีการระเบียบศุลกากรและกฎหมายของประเทศไทย

ในปีเดียวกัน ( พ.ศ. 2549 ) ไม้พยุงดังกล่าวได้ถูก อายัติและตรวจสอบ ณ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น บริษัทชิปปิ้ง จึงทำการบรรทุกไม้เพื่อเดินทางมาบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ ที่สำนักงานศุลกากรตรวจสอบสินค้าลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อไปยังประเทศจีน โดยใบเบิกทางในการนำไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่นั้นได้กำหนดให้ใช้เส้นทาง มุกดาหาร – นครราชสีมา – สระบุรี – กรุงเทพมหานคร เมื่อสินค้ามาถึงที่ลาดกระบังได้ถูกเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาอายัติและตรวจสอบ

ต่อมาในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ พระโขนง ได้มีหนังสือที่ อส 0020.7/0144 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ไม่ขอให้ศาลริบของกลาง จึงแจ้งทาง ปทส ให้จัดการเกี่ยวกับของกลาง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา85 ซึ่งวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry รอให้พนักงานสอบสวนสั่งคืนของกลางหากแต่ไม่มีคำสั่งคืนมายังวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn
Wood Industry แต่อย่างใด

ในปี พ.ศ.2558 วิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsvahn Wood Industry โดยนายสอนแก้ว สิตทิไซ กรรมการผู้มีอำนาจได้ยื่นหนังสือเพื่อขอรับคืนของกลางจากพนักงานสอบสวนแต่ก็ยังไม่มีการคืนของแต่อย่างใดจนถึงปัจจุบัน

และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ปทส ได้มีคำสั่งคืนไม้พยุงดังกล่าวให้แก่วิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry และให้วิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจของกลางในวันที่25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ตช 0026.707/5150 ซึ่งวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry ไม่เคยได้รับหนังสือใดๆจาก ปทส ตลอดระยะเวลากว่า15 ปีที่ผ่านมา

และในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายเอ (นามสมมุติ) เข้าปรากฎตัวที่ด่านศุลกากรลาดกระบังเพื่อตรวจสอบไม้ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry หากแต่วิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry ไม่เคยมอบอำนาจหรือแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้มาทำเรื่องดำเนินการ หรือขอรับไม้คืนแทนวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry แต่อย่างใด ทางบุคคล Phongsavahn Wood Industry ได้มีการมอบอำนาจให้ นางสาวิตรี นันทภิวัฒน์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแทนวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood
ทางวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการของประเทศไทยตลอดมา พยายามติดตาม ประสานงาน และขอคืนไม้พยุงท่อนจำนวน 1,554 ท่อนและไม้พยุงแปรรูป จำนวน 122 เหลี่ยม ดังกล่าวมาตลอดกว่า15 ปี

โดยปัจจุบันนี้วิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn WoodIndustry ทราบว่าได้มีหนังสือคืนไม้ดังกล่าวให้แก่วิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry แล้ว แต่มีการปลอมแปลงเอกสารการรับมอบอำนาจโดย นายเอ (นามสมมุติ) ทางวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry ได้พยายามส่งเอกสารชี้แจงพร้อมหลักฐานคำร้องฟ้องนายเอ (นามสมมุติ) ใน สปป.ลาว เกี่ยวกับไม้พยุงกองนี้ นายเอ(นามสมมุติ) ยอมรับว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่เคยได้รับมอบอำนาจจากวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry แต่อย่างใด ซึ่งในคำร้องฟ้อง นายเอ (นามสมมุติ) ได้มีการเซ็นชื่อและ
ปั๊มลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน หากแต่ทาง ปทส ไม่รับพิจารณา และตัวแทนวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry ได้รับคำตอบทางวาจา จากนายตำรวจผู้มีอำนาจ ว่าเอกสารดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้เพราะเป็นเรื่องนอกราชอาณาจักรไทย ทางวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานต่างๆที่วิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry คิดว่าจะสามารถให้ความเป็นธรรมแก่วิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry ใน
เรื่องนี้ได้

ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ทางวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry เชื่อมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของความเป็นบ้านพี่เมืองน้อง และกระบวนการยุติธรรมของราชอาณาจักรไทย แต่บัดนี้ทางวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry เห็นว่าวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn WoodIndustry ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่ควรจะเป็นจึงได้จัดการแถลงข่าวครั้งนี้โดยมอบให้ นางสาวิตรี นันท์ภิวัฒน์ เป็นสื่อกลางระหว่างวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry และสื่อมวลชนทุกท่าน วิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry ขอวิงวอนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมแก่วิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn Wood Industry และให้เป็นไปกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ตามคำสั่งของพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 7 (พระโขนง) ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 85 (เจ้าของที่แท้จริง) นั้นหมายถึงว่าวิสาหะกิจส่วนบุคคล Phongsavahn WoodIndustry โดยนายสอนแก้ว สิดทิไข กรรมการผู้มีอำนาจเป็นเจ้าของที่แท้จริงไม่ใช่ นายเอ (นามสมมุติ) ที่แอบอ้างปลอมแปลงเอกสารมาขอรับไม้คืน วิสาหะกิจสวนบุคคล Phongsavahn Wood Industry หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยราชการไทยที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นางสาวิตรี นันท์ภิวัฒน์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ นายสอนแก้ว สิดทิไซ กรรมการผู้มีอำนาจ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ในข้อเท็จจริงทุกคำถามโดยไลฟ์สดผ่านโปรแกรม ZOOM จาก สปป.ลาวอีกด้วย!!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า