ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำงาน (Best Practice) ของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและผู้ประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำงาน (Best Practice) ของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและผู้ประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำงาน (Best Practice) ของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและผู้ประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.) ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำงาน (Best Practice) ของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและผู้ประสานงานระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรมบี.พี.แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเทคนิคการทำงาน การถอดบทเรียน ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องให้การขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน สรุปบทเรียนการทำงานที่สำคัญ พัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนของชุมชน สังคม และเพื่อให้เกิดต้นแบบการทำงานที่ดี (Best Practice) เกิดรูปแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจการทำงานอย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนายุทธศาสตร์ต่อการปฏิบัติงาน
โดยในวันที่ (14 กันยายน 2563 ) นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมี นายอุทัย ศรีสังข์ ผู้อำนวยการส่วนงานภาคประชาสังคม กบย. ศอ.บต. อาจารย์อุทัย อัตถาพร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเป็นองค์กรภาคประชาสังคม ผู้ประสานงานระดับพื้นที่ และแกนนำชุมชนในพื้นที่ จำนวน 160 คน เข้าร่วม
ทั้งนี้ ศอ.บต.ได้ขับเคลื่อนแผนปฎิบัติราชการ ประจำปี 2562 ตามกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วม และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน/สังคม ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางในการทำงานของเครือข่ายภาคประชาสังคม การสนับสนุน ส่งเสริม กิจการของศูนย์ประสานงานเด็กและสตรีใน จชต. การจัดตั้งพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานตามภารกิจ หน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งภาคประชาสังคม และภาคประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ระดับตำบลหรือชุมชนพัฒนาให้มีความสงบสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการ “มีส่วนร่วมหรือกำหนดทิศทางการพัฒนาด้วยตนเอง” สำหรับโครงการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เป็นการหนุนเสริมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ศอ.บต. กำหนดพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก จำนวน 40 พื้นที่ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มอีก จำนวน 20 พื้นที่ รวม 60 พื้นที่ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการร่วมกันถอดบทเรียนการทำงาน (Best Practice) ให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด
โดยหัวใจสำคัญของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี 2 ส่วนๆ แรกคือ การให้แนวทางขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในปี 2564 โดยผู้บริหาร ศอ.บต. ส่วนที่ 2 เป็นการระดมความคิดเห็นการทำงานในห้วงที่ผ่านมา และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของทุกพื้นที่ ให้เกิดการทำงานในเชิงนโยบายของการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในปี 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรม

คุณ ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ ผอ.ภ.9 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า