พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผกก.สน.หนองค้างพลู จัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธเมตตาประชาสันต์”

พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผกก.สน.หนองค้างพลู จัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธเมตตาประชาสันต์”

พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผกก.สน.หนองค้างพลู จัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธเมตตาประชาสันต์”

เวลา 15:00 น.วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เลขที่ 969 ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผกก.สน.หนองค้างพลู ร่วมกับคณะ กต.ตร.สน.หนองค้างพลู และคณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดพิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระพุทธเมตตาประชาสันต์ โดยวัตถุมงคลชุดนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเทพญาณวิศิษฏ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร อธิษฐานจิตเจิมแม่พิมพ์นำฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ดำเนินการจัดสร้าง ในรูปลักษณะ เหรียญรูปไข่ ด้านหน้าเป็นพระพุทธเมตตาประชาสันต์ ปางนาคปรก 9 เศียร ส่วนด้านหลังเป็นรูปพระราหู 8 องค์ ล้อมอักขระยันต์ดวง แก้ชงกันดวงตก จัดสร้าง เป็นเหรียญชุดทองคำนำฤกษ์ จำนวน 200 ชุด, เหรียญพิเศษนำฤกษ์ เนื้อเงินลายธงชาติ, เหรียญชุดกรรมการใหญ่ และเหรียญชุดกรรมการเล็ก ซึ่งจะมีการนำเข้าพิธีพุทธาภิเษก อย่างยิ่งใหญ่ตามขั้นตอนและประเพณี ที่ครูบาอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาคมกันมาแต่ครั้งโบราณ

และในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถราจารย์ ที่เมตตาเข้าร่วมประกอบพิธี อธิษฐานจิตในพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล “พระพุทธเมตตาประชาสันต์” อันประกอบด้วย
# ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์
☆ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรเวที (เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนชัย
☆ พระเดชพระคุณพระเทพดิกลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) ประกอบพิธีดับเทียนชัย
# รายนามพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ นั่งปรกอธิษฐานจิต จำนวน 9 รูป อันประกอบด้วย
1. พระราชวัชรปัญญาเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
2. พระปริยัติสารเวี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
3. พระกิตติสารสุธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
4. พระครูมงคลกิตติธาดา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
5. พระครูปัญญาสารสุธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
6. พระครูไพศาลประชานาถ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
7. พระมหาสหชาติ สชาโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
8. พระมหาชาญชัย ชยปุตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
9. พระมหาโชคชัย ฐิตชโย
วัดปทุมวนาราม
# รายนามพระมหานาคสวดคาถาพุทธาภิเษก จำนวน 4 รูป อันประกอบด้วย
1. พระมหาศราวุธ สุนทรธมโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
2. พระมหานนทรัตน์ ชยานนุโท
วัดปทุมวนาราม
3. พระมหาพิทักษ์ องกุรชโย
วัดปทุมวนาราม
4. พระมหาสุจินดา นนทสุจิตโต
วัดปทุมวนาราม
บรรยากาศภายในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญพระพุทธเมตตาประชาสันติ์ (เหรียญพระพุทธรูปปางนาคปรก รุ่นศิษย์สร้างถวาย) เริ่มจาก
เวลา 15:00 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผกก.สน.หนองค้างพลู (ประธาน) คณะผู้จัดสร้างเหรียญพระพุทธเมตตาประชาสันติ์ เข้าจุดธูปเทียนบูชาพระเสริม พระประธานในพระวิหาร จากนั้น พระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร จากนั้น พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรเวที เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ เข้าจุดเทียนชัย เทียนพระพุทธมนต์ เทียนวิปัสสี และเทียนนวหรคุณ ต่อด้วย พระมหานาคสวดพระคาถาจุดเทียนชัย โดยในระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่ย่ำฆ้องชัย จากนั้น พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรเวที เป็นประธานนั่งปรกอธิษฐานจิต พร้อมด้วยพระเถราจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต พระมหานาคสวดพระคาถาพุทธาภิเษก โดยมีผู้ร่วมพิธีพร้อมกันสวดพระพุทธคุณ 108 (อิติปิโส 108) จากนั้น พระเดชพระคุณพระเทพดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) ประกอบพิธีดับเทียนชัย โปรยข้าวตอกดอกไม้ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่วัตถุมงคล
พระมหานาคสวดพระคาถาดับเทียนชัย (เจ้าหน้าที่ย่ำฆ้องชัย) ต่อเนื่องด้วยพระมหานาคเจริญคาถาจุลไชยมโนปกรณสูตร เป็นการฉลองวัตถุมงคล พระพุทธเมตตาประชาสันต์ รุ่นศิษย์สร้างถวาย พ.ศ.2566 และเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ร่วมพิธี (จบ) พันตำรวจเอกไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผกก.หนองค้างพลู และคณะ กต.ตร.ฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ต่อจากนั้น พันตำรวจเอกไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผกก.สน.หนองค้างพลู และคณะกต.ตร.สน.หนองค้างพลู รวมถึงคณะที่ปรึกษา (เจ้าภาพ) กรวดน้ำรับพรเป็นเสร็จพิธีฯ
ด้วยพลังแห่งจิตศรัทธาที่ พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผกก.สน.หนองค้างพลู พร้อมทั้งคณะ กต.ตร.สน.หนองค้างพลู และคณะที่ปรึกษาฯ ได้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย จึงได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัตถุมงคล “พระพุทธเมตตาประชาสันต์” เพื่อนำถวายแด่วัดศรัทธาราม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และนับว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกของทางวัด
ทั้งนี้เพื่อนำรายได้ไปใช้ในการร่วมสมทบทุนสร้างพระพุทธเมตตาประชาสันต์ พระพุทธรูปปางนาคปรก 9 เศียร ขนาดหน้าตักกว้าง 14.9 เมตร ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ รวมถึงเป็นสวัสดิการ ทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจ สน.หนองค้างพลู

วัตถุมงคลที่ล้ำค่าชุดนี้ ประกอบด้วย เหรียญชุดเนื้อทองคำ นำฤกษ์, เหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยาม่วง, เนื้อนวะหน้ากากเงิน, เหรียญเนื้อเงินบริสุทธิ์, เหรียญเนื้ออัลปาก้าลายธงชาติ รวม 5 องค์ สนนราคาอยู่ที่ 99,999 บาท
สำหรับท่านที่สนใจสั่งจอง เหรียญพระพุทธเมตตาประชาสันต์ รุ่น 1 (ศิษย์สร้างถวาย) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 092-441-9951 , ไอดี Line : 092-441-9951 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งวัตถุมงคลชุดนี้ ได้รับการออกแบบ และสรรสร้างโดยโรงปั๊มพระพรเทพวัตถุมงคล ซอยเพชรเกษม 110 แยก 5 ซึ่งการันตีได้ว่า เพียบพร้อมไปด้วยความสวยงามและเข้มขลังอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ

☆ พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผกก.สน.หนองค้างพลู

☆ คุณวิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์ ประธาน กต.ตร.สน.หนองค้างพลู/ ที่ปรึกษานิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า