สน.เทียนทะเล รายงานผลการจับกุม

สน.เทียนทะเล รายงานผลการจับกุม

สน.เทียนทะเล รายงานผลการจับกุม

วันนี้ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลาประมาณ 07.00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 และ พ.ต.อ.พายัพ สมบูรณ์ ผกก.สน.เทียนทะเล, พ.ต.ท.นพดล ปิ่นพงศ์พันธ์ รอง ผกก.สส.สน.เทียนทะเล สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.เทียนทะเลประกอบด้วย พ.ต.ท.ขจร ธูปประกายศรี สว.สส.สน.เทียนทะเล, ร.ต.อ พายัพ สุคนธสาร รอง สว.สส.สน.เทียนทะเล, ร.ต.ท.ชานนท์ กันสุทา รอง สว.สส.ฯ, ร.ต.ต.อดุลย์ ตุลย์วัฒนางกูร รอง สว.สส.ฯ, ร.ต.ต.สุภัทรพล แมดคำ รอง สว.สส.ฯ, จ.ส.ต.สมชาย ช่วยจำนงค์ ผบ หมู่.สส.สน.เทียนทะเล, ส.ต.อ.จุฑาวัฒน์ พิกุลทอง ผบหมู่.ป.สน.เทียนทะเล, ส.ต.ท.ภาสกร รอดดารา ผบหมู่.ป.สน.เทียนทะเล ฝ่ายป้องกันและปราบปรามประกอบด้วย ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย อนุสรณ์ รอง สวป.สน.เทียนทะเล, ด.ต.ชูชาติ เรืองจ้อย ผบ.หมู่ (ป.)ฯ, จ.ส.ต.ศักดิ์ศิริวิมล ศิลารักษ์ ผบ.หมู่ ป.สน.เทียนทะเล, ส.ต.ท.ราชัน แสนทวีสุข ผบ.หมู่ ป.สน.เทียนทะเล
พร้อมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.กทม. ภายใต้การอำนวยการของ นายอุดมชัย โลหณุต ผอ.ปปส.กทม., นายสิทธิเดช ชูทอง ผชช.ปปส.กทม. และ นายนิมิตร นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ว่าที่ร้อยตรีกิตติพัฒน์ รัตนภักดี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนางสาวสาระญา ขำเนตร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
(1)บันทึกฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วันนี้ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลาประมาณ 07.00 น. เจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.เทียนทะเล
(2)ได้นำหมายค้นศาลอาญาธนบุรี ที่ 734/2565 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565 ห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
(3)ผลการตรวจค้น ผลการตรวจค้นปรากฏว่าพบ
1.พระเครื่องรุ่นต่างๆ หมายเลข 1-67 จำนวน 67 องค์ อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯตรวจยึดตาม พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ( ของกลางรายการที่ 1 )
2.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) ลักษณะเกล็ดสีขาว บรรจุอยู่ในตลับพลาสติกสีดำ จำนวน 7.94 กรัม รวมถุง หมายเลข 68 อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดเพื่อส่ง สน.ท่าข้าม ( ของกลางรายการที่ 2 )
3.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) ลักษณะเกล็ดสีขาว บรรจุอยู่ในตลับพลาสติกสีดำ จำนวน 7.44 กรัม รวมถุง หมายเลข 69 อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดเพื่อส่ง สน.ท่าข้าม ( ของกลางรายการที่ 3 )
4.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) ลักษณะเกล็ดสีขาว บรรจุอยู่ในตลับพลาสติกสีดำ จำนวน 8.5 กรัม รวมถุง หมายเลข 70 อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดเพื่อส่ง สน.ท่าข้าม ( ของกลางรายการที่ 4 )
5.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ลักษณะเม็ดกลมแบนสีส้ม หมายเลข 71 บรรจุอยู่ในกระเป๋าสีน้ำตาล จำนวน 678 เม็ด อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดเพื่อส่ง สน.ท่าข้าม ( ของกลางรายการที่ 5 )
6.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ลักษณะเม็ดกลมแบนสีเขียว หมายเลข 71 บรรจุอยู่ในกระเป๋าสีน้ำตาล จำนวน 9 เม็ด อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดเพื่อส่ง สน.ท่าข้าม ( ของกลางรายการที่ 6 )
7.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) ลักษณะเกล็ดสีขาว บรรจุอยู่ในตลับพลาสติกสีดำ จำนวน 8.11 กรัม รวมถุง หมายเลข 71 อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดเพื่อส่ง สน.ท่าข้าม ( ของกลางรายการที่ 7 )
8.ธนบัตรรัฐบาลไทย ฉบับละ 100 บาท จำนวน 20 ใบ จำนวน 2,000 บาท หมายเลข 72 อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดตาม พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564 ( ของกลางรายการที่ 8 )
9.สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ บัญชีเลขที่ 153-0-25795-6 ชื่อบัญชี นายปรัชญา จันทะวงษ์ หมายเลข 73 จำนวน 1 เล่ม อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดตาม พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564 ( ของกลางรายการที่ 9 )
10 .ใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ยงร 259 กทมฯ , อสส 564 กทมฯ, 4กฏ 4822 กทมฯ, และ 1กก 1003 กทมฯ หมายเลข 74 จำนวน 4 เล่ม ตรวจยึดตาม พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564 ( ของกลางรายการที่ 10 )
11. เครื่องชั่งน้ำหนักสีดำ หมายเลข 75 จำนวน 1 เครื่อง อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดเพื่อส่ง สน.ท่าข้าม ( ของกลางรายการที่ 11 )
12. ไฟแช็ค แบบใช้แก็ซ หมายเลข 76 จำนวน 12 ชิ้น อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดเพื่อส่ง สน.ท่าข้าม ( ของกลางรายการที่ 12 )
13. อุปกรณ์เสพยาเสพติด หมายเลข 77 จำนวน 1 ชุด อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดเพื่อส่ง สน.ท่าข้าม ( ของกลางรายการที่ 13 )
14. ถุงแบ่งบรรจุ หมายเลข 78 จำนวน 22 แพ็ค อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดเพื่อส่ง สน.ท่าข้าม ( ของกลางรายการที่ 14 )
15 .เครื่องชั่งแบบดิจิตอลสีเทา หมายเลข 79 จำนวน 1 เครื่อง อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดเพื่อส่ง สน.ท่าข้าม ( ของกลางรายการที่ 15 )
16 .ถาดสแตนเลส นับยาเสพติด หมายเลข 80 จำนวน 1 เครื่อง อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดเพื่อส่ง สน.ท่าข้าม ( ของกลางรายการที่ 16 )
17. โทรศัพท์มือถือ ยี่ฮ้อ Funtouch OS สีดำ IMEI ซิม 1 หมายเลข 866634065252875 หมายเลขโทรศัพท์ 0656426333 IMEI ซิม 2 หมายเลข 866634065252867 หมายเลขโทรศัพท์ -หมายเลข 81 จำนวน 1 เครื่อง อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดเพื่อส่ง สน.ท่าข้าม ( ของกลางรายการที่ 17 )
18. โทรศัพท์มือถือ ยี่ฮ้อ OPPO A77 5G IMEI ซิม 1 หมายเลข 862504061564413 หมายเลขโทรศัพท์ 0956911794 IMEI ซิม 2 หมายเลข 862504061564405 หมายเลขโทรศัพท์ -หมายเลข 82 จำนวน 1 เครื่อง อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดเพื่อส่ง สน.ท่าข้าม ( ของกลางรายการที่ 18 )
19 .รถจักรยานยนต์ ยี่ฮ้อ Honda รุ่น Wave 110 i สีน้ำเงิน,ฟ้า หมายเลขทะเบียน 3ขอ 1661 กทมฯ เลขตัวถัง MLHJA1402M5975557 เลขเครื่อง JA14E-1775557 หมายเลข 83 จำนวน 1 คัน จอดอยู่ลานจอดรถหน้าอาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดตาม พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564 ( ของกลางรายการที่ 19 )
20 รถจักรยานยนต์ ยี่ฮ้อ YAMAHA รุ่น AT-115E สีฟ้า หมายเลขทะเบียน 4กฏ 4822 กทมฯ เลขตัวถัง 5MY-014480 เลขเครื่อง 5MY-014480 หมายเลข 84 จอดอยู่ลานจอดรถหน้าอาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดตาม พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564 ( ของกลางรายการที่ 20 )
21. พระเครื่อง หลวงพ่อโอภาสี (รูปไข่) เนื้อพลาสติกสีขาว รุ่นแรก เลี่ยมทอง พร้อมสร้อยเชือกร่ม ปล้องทอง 1 เส้น หมายเลข 85 จำนวน 1 ชุด พระเครื่องที่นายปรัชญาหรือต้อม ฯ สวมใส่อยู่ ตรวจยึดตาม พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564 ( ของกลางรายการที่ 21 )
22 นาฬิกาข้อมือ ALBA รุ่น AL4227X1 Quartz Man’s Watch หมายเลข 86 ที่นายปรัชญาหรือต้อม ฯ สวมใส่อยู่ จำนวน 1 เรือน ตรวจยึดตาม พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564 ( ของกลางรายการที่ 22 )
23 .รูปหล่อบูชาหลวงพ่อ โอภาสี อาศรมบางมด รุ่นบูรณะพระปรางค์วัดพิชัยญาติ ปี 2546 เป็นรูปหลวงพ่อโอภาสีถือเหรียญเสด็จพ่อ ร. 5 หมายเลข 87 จำนวน 1 องค์ อยู่ภายในห้องนอนของห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตรวจยึดตาม พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564 ( ของกลางรายการที่ 23 )
(4)ได้ร่วมกันจับกุมตัว
ได้ร่วมกันทำการจับกุม นายปรัชญาหรือต้อม จันทะวงษ์ อายุ 39 ปีเศษ (เลขประจำตัวประชาชน 1102000300232 ) พักอาศัยอยู่ห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน ( ยาบ้าและยาไอซ์ ) ไว้ในครอบครองเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย และเสพยายาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน ( ยาบ้าและยาไอซ์ ) โดยผิดกฎหมาย
(5)พฤติการณ์ ในการจับกุมครั้งนี้ ก่อนวันเวลาจับกุมเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนเครือข่ายรายสำคัญในคดียาเสพติดและได้รับแจ้งจากสายลับ ( ขอปิดนาม) ว่า นายปรัชญาหรือต้อม จันทะวงษ์ ผู้ถูกจับกุม/ผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีที่ 727/2565 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยต้องหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้นั้นสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ได้มาอยู่ที่ ห้องเลขที่ 150/16 ชั้น 2 อาคาร 24 หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ 2 ถนนอนามัยงามเจริญ ซอย 31 (ท่าข้าม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงได้นำหมายค้นศาลอาญาธนบุรี ที่ 734/2565 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2565 ไปตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาที่ห้องเลขที่ดังกล่าว เมื่อไปถึงพบ นายปรัชญา หรือต้อมฯ อยู่ที่ห้องเลขที่ดังกล่าวและมีตำหนิรูปพรรณตรงกับบุคคลตามหมายจับ จึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมทั้งได้แสดงหมายค้นให้ นายปรัชญา หรือต้อมฯ ดูและอ่านข้อความตามหมาย
ขอขอบคุณ

 

พ.ต.อ.พายัพ สมบูรณ์ ผกก.สน.เทียนทะเล

คุณพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ รองประธาน กต.ตร.สน.เทียนทะเล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า